Trung tâm ứng phó sự cố CRS VINA – đơn vị chuyên về các dịch vụ An toàn lao động – Môi trường cũng như Lập biện pháp ứng phó sự cố hoá chất tại tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…và các tỉnh thành trên toàn quốc. Là đơn vị đa ngành tiên phong về lĩnh vực An toàn – Sức khoẻ – Môi trường, Crs Vina đã và đang là đối tác tin cậy của nhiều đơn vị, đối tác nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Quý doanh nghiệp cần hướng dẫn kỹ hơn về việc Lập biện pháp ứng phó sự cố hoá chất tại Tp Hồ Chí Minh, vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố CRS VINA qua Hotline 0903.980.538 để nắm được rõ nhất.

Sự cần thiết xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp có sử dụng để sản xuất hay dinh doanh, điều này dẫn đến những mối nguy có thể xảy ra trong quá trình lưu giữ, sử dụng hóa chất.

Để đảm bảo an toàn trong sản xuất, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, các đơn vị cần tiến hành xây dựng Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất tại cơ sở. Đây là một trong những hoạt động thiết yếu của hệ thống quản lý An toàn – Môi trường – Phòng chống cháy nổ của Công ty, nhằm giảm thiểu tai nạn, thiệt hại về người, tài sản và ô nhiễm môi trường khu vực khi xảy ra sự cố.

Đối tượng lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Lập biện pháp ứng phó sự cố hoá chất tại TP Hồ Chí Minh

Căn cứ theo quy định Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì đối tượng phải Lập biện pháp ứng phó sự cố hoá chất tại tp Hồ Chí Minh như sau:

– Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, lưu trữ và sử dụng hóa chất. Trừ những trường hợp phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố thì phải xây dựng biện pháp theo mẫu biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.

Những dự án hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP phải xây dựng biện pháp trước khi dự án chính thức hoạt động.

Cơ sở hóa chất với khối lượng tồn trưc hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

Các hóa chất chưa có khối lượng giới hạn dưới mức quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP thì phải xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất.

Lập biện pháp ứng phó sự cố hoá chất tp hồ chí minh

Căn cứ pháp lý lập biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Nghị định số 113/2017/NĐ­-CP của thủ tướng chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất;

Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 Quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện  giao thông cơ giới đường bộ;

Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa;

Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tư 32/2017/TT-BCT: Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2017;

Tiêu chuẩn Việt Nam 3890:2009: Phương tiện phòng chống và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng…

Xem thêm: Mẫu biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất 

Hồ sơ chuẩn bị lập biện pháp ứng phó sự cố hóa chất

▪️ Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu và các lần thay đổi.

▪️ Giấy đăng ký kinh doanh.

▪️ Thẩm duyệt PCCC

▪️ Hình ảnh lưu giữ kho hóa chất hiện có.

▪️ Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC.

▪️ Quyết định phê duyệt thủ tục môi trường (đánh giá tác động môi trường hoặc đề án hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường)

▪️ MSDS của danh mục hóa chất đang sử dụng.

▪️ Bản vẽ mặt bằng nhà xưởng.

▪️ Bản vẽ mặt bằng lưu trữ, sử dụng hóa chất.

▪️ Sơ đồ thoát hiểm (nếu có)

▪️ Bản vẽ lô đất.

▪️ Danh mục máy móc, thiết bị (theo thực tế)

▪️ Danh mục hóa chất (theo thực tế)

▪️ Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất

Quy định xử phạt về thực hiện yêu cầu của kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

– Mức phạt tiền đối với hành vi không thực hiện đúng các nội dung đề ra trong biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được ban hành, được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kế hoạch kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ, trừ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước ngày 28 tháng 12 năm 2017;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện các giải pháp phòng ngừa liên quan đến công nghệ, thiết kế, trang thiết bị phục vụ sản xuất;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố;

d) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đảm bảo số lượng, duy trì hoạt động hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất, hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp;

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất phù hợp với các đặc tính nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh và cất giữ hóa chất nguy hiểm theo biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh hóa chất xây dựng.

– Mức phạt tiền đối với hành vi không thực hiện đúng các yêu cầu đề ra trong kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt, được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kế hoạch kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện các giải pháp phòng ngừa liên quan đến công nghệ, thiết kế, trang thiết bị phục vụ sản xuất;

c) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố;

d) Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức huấn luyện, thực hành cho lực lượng ứng phó tại chỗ hoặc không tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất hàng năm đã được xây dựng trong kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt;

đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đảm bảo số lượng, duy trì hoạt động hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất, hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp;

e) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất phù hợp với các đặc tính nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh và cất giữ hóa chất nguy hiểm theo kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt.

– Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nếu xảy ra tình trạng mất an toàn về môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

ng phó sự cố hoá chất nd 113

Đơn vị tư vấn lập biện pháp ứng phó sự cố hoá chất Crs Vina

Là đơn vị tiên phong về lĩnh vực An toàn – Môi Trường, Crs Vina đã và đang là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, Việt Nam hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam về dịch vụ Lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất trên toàn quốc, hay Lập biện pháp ứng phó sự cố hoá chất tại TP Hồ Chí Minh. 

Công ty CRS VINA là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn An toàn – Môi trường, quan trắc môi trường, huấn luyện an toàn lao động,…

👉 Văn phòng trải dài 3 miền đáp ứng thực hiện dịch vụ Bắc – Trung – Nam giúp tối ưu Chi phí thực hiện,

👉 Thời gian thực hiện nhanh chóng.

👉 Đội ngũ chuyên giên nắm vững chuyên môn, kinh nghiệm lĩnh vực An toàn – Môi Trường.

👉 Chi phí thực hiện phù hợp, linh động với mọi đối tượng khách hàng.

👉 Hỗ trợ các dịch vụ gia tăng: Huấn luyện an toàn lao động 6 nhóm; Huấn luyện an toàn hoá chất NĐ 113/2017; Huấn luyện an toàn điện TT 05/2021, Huấn luyện PCCC&CNCH, Kiểm định an toàn thiết bị, Quan trắc môi trường lao động, tư vấn chứng nhận ISO…

Mọi vấn đề cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ được được hỗ trợ tốt nhất:

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG CRS VINA 

📞 Hotline: 0903.980.538 0984.886.985

💦 Website: https://chungnhaniso.com.vn/

💦 Facebook: https://www.facebook.com/daotaoantoancrsvina/

💦 Email: lananhcrsvina@gmail.com

 

5/5 - (1 bình chọn)

Đăng bởi by & filed under Chứng nhận hệ thống quản lý, Công bố hợp quy, Tư vấn môi trường.