Trung tâm ứng phó sự cố CRS VINA – đơn vị chuyên về các dịch vụ tư vấn môi trường và lập kế hoạch biện pháp ứng phó sự cố hóa chất trên toàn quốc. Bên cạnh đó, CRS VINA cũng cung cấp các dịch vụ chất lượng về lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại cơ sở. Quý doanh nghiệp cần tư vấn kỹ hơn về Mẫu biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố CRS VINA qua hotline 0903.980.538

Mẫu biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

 

Mẫu biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Mẫu biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

 

Đối tượng phải lập mẫu biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Mẫu biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, lưu trữ và sử dụng hóa chất. Trừ những trường hợp phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố thì phải xây dựng biện pháp theo mẫu biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.

Những dự án hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP phải xây dựng biện pháp trước khi dự án chính thức hoạt động.

Cơ sở hóa chất với khối lượng tồn trưc hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

Các hóa chất chưa có khối lượng giới hạn dưới mức quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP thì phải xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất.

Hồ sơ chuẩn bị lập biện pháp ứng phó sự cố hóa chất

▪️ Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu và các lần thay đổi.

▪️ Giấy đăng ký kinh doanh.

▪️ Thẩm duyệt PCCC

▪️ Hình ảnh lưu giữ kho hóa chất hiện có.

▪️ Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC.

▪️ Quyết định phê duyệt thủ tục môi trường (đánh giá tác động môi trường hoặc đề án hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường)

▪️ MSDS của danh mục hóa chất đang sử dụng.

▪️ Bản vẽ mặt bằng nhà xưởng.

▪️ Bản vẽ mặt bằng lưu trữ, sử dụng hóa chất.

▪️ Sơ đồ thoát hiểm (nếu có)

▪️ Bản vẽ lô đất.

▪️ Danh mục máy móc, thiết bị (theo thực tế)

▪️ Danh mục hóa chất (theo thực tế)

▪️ Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất

 

Nội dung biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

 

✔️ Biện pháp gồm các nội dung cơ bán quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Hóa chất:

✔️ Xác định, khoanh vùng và lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất cao.

✔️ Các biện pháp, trang thiết bị và lực lượng ứng phó tại chỗ.

✔️ Phương án phối hợp với các lực lượng bên ngoài để ứng phó sự cố hóa chất.

✔️ Nội dung biện pháp phải phù hợp với tình hình hoạt động hóa chất của tổ chức, cá nhân.

 

Mẫu biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

 

MỞ ĐẦU

Giới thiệu về dự án hoặc cơ sở hóa chất.

Tính cần thiết phải lập Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Các căn cứ pháp lý lập Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

 

CHƯƠNG I: THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN, CƠ SỞ HÓA CHẤT

 

Quy mô đầu tư: Công suất, diện tích xây dựng, địa điểm xây dựng công trình.

Công nghệ sản xuất.

Bản kê khai hóa chất, khối lượng, đặc tính lý hóa học, độc tính của mỗi loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm.

Bản mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển của mỗi loại hóa chất nguy hiểm, bao gồm:

▪️ Các loại bao bì, bồn, thùng chứa hóa chất nguy hiểm dự kiến sử dụng trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, vật liệu chế tạo và lượng chứa lớn nhất của từng loại.

▪️ Yêu cầu về tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo, điều kiện về cơ sở thiết kế chế tạo. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải ghi rõ tên tiêu chuẩn và tên tổ chức ban hành.

▪️ Các điều kiện bảo quản về nhiệt độ, áp suất; Yêu cầu phòng chống va đập, chống sét, chống tĩnh điện.

Các tài liệu kèm theo:

▪️ Bản đồ vị trí khu đất đặt dự án, cơ sở hóa chất.

▪️ Bản đồ mô tả các vị trí lưu trữ, bảo quản hóa chất dự kiến trong mặt bằng cơ sở sản xuất và trạng thái bảo quản (ngầm, nửa ngầm, trên mặt đất).

▪️ Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị và sơ đồ dây chuyền công nghệ, khối lượng hóa chất nguy hiểm tại các thiết bị sản xuất chính, thiết bị chứa trung gian.

 

CHƯƠNG II: DỰ BÁO NGUY CƠ, TÌNH HUỐNG XẢY RA SỰ CỐ VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC NGUỒN NGUY CƠ SỰ CỐ HÓA CHẤT

 

▪️ Lập danh sách các điểm nguy cơ bao gồm các vị trí đặt các thiết bị sản xuất hóa chất nguy hiểm chủ yếu, các thiết bị hoặc khu vực tập trung lưu trữ hóa chất nguy hiểm kèm theo điều kiện công nghệ sản xuất, bảo quản; số người lao động dự kiến có mặt trong khu vực. Dự báo các tình huống xảy ra sự cố.

▪️ Lập kế hoạch kiểm tram giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố: Kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất; Quy định thành phần kiểm tra, trách nhiệm của người kiểm tra, nội dung kiểm tra, giám sát; Quy định lưu giữ hồ sơ kiểm tra.

▪️ Các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố.

 

CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

 

🔹 Bản nhân lực ứng phó sự cố hóa chất: Dự kiến về hệ thống tổ chức, điều hành và trực tiếp cứu hộ, xử lý sự cố.

🔹 Bản liệt kê trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất: Tên thiết bị; số lượng, tình trạng thiết bị; Hệ thống bảo vệ, hệ thống dự phòng nhằm cứu hộ, ngăn chặn sự cố. Vị trí để các thiết bị bảo vệ cá nhân và các thiết bị phục vụ ứng phó sự cố hóa chất.

🔹 Hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp.

🔹 Kế hoạch phối hợp hành đồng của các lực lượng bên trong, phối hợp với lực lượng bên ngoài trong từng tình huống xảy ra sự cố hóa chất đã nêu ở Phần II.

🔹 Bản hướng dẫn chi tiết các biện pháp kỹ thuật thu gom và làm sạch khu vực bị ô nhiễm do sự cố hóa chất.

🔹 Các hoạt động khác nhằm ứng phó sự cố hóa chất.

 

KẾT LUẬN

 

▪️ Đánh giá của chủ đầu tư dự án, cơ sở hóa chất về Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

▪️ Cam kết của chủ đầu tư dự án, cơ sở hóa chất.

▪️ Những kiến nghị của chủ đầu tư dự án, cơ sở hóa chất.

 

 

Mẫu biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Mẫu biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

 

Đơn vị tư vấn lập và cung cấp mẫu biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.

Công ty CRS VINA là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn môi trường, quan trắc môi trường, huấn luyện an toàn lao động,…

👉 Chúng tôi vinh hạnh được trở thành đối tác hướng dẫn và tư vấn lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.

👉 Thời gian thực hiện nhanh chóng.

👉 Đội ngũ nhân viên chuyên môn cao.

👉 Chi phí thực hiện phù hợp, linh động với mọi đối tượng khách hàng.

👉 Hỗ trợ mẫu biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố.

Quý khách hàng đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lưu trữ hóa chất cần tìm đơn vị tư vấn lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, hãy liên hệ chúng tôi:

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG CRS VINA 

📞 Hotline: 0903.980.538 0984.886.985

💦 Website: https://chungnhaniso.com.vn/

💦 Facebook: https://www.facebook.com/daotaoantoancrsvina/

💦 Email: lananhcrsvina@gmail.com

🎋 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

🎋 Chi nhánh Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

🎋 Chi nhánh Hà Nội: Số nhà 24 ngách 25, Ngõ 97, Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

5/5 - (1 bình chọn)

Đăng bởi by & filed under Tư vấn môi trường, Đào Tạo - Huấn Luyện, Tin tức.