Đời sống phát triển, con người quan tâm tới việc duy trì phát triển đi đôi với việc quản lý môi trường, các sản phẩm được chế biến từ gỗ được quan tâm tới việc kiểm soát nhiều hơn và đó cũng chính là xu thế phát triển tại các quốc gia phát triển, điểm hướng tới cho các quốc gia đang phát triển. Tại Việt Nam, hiện nay đang sử dụng hai chứng chỉ rừng là Tiêu chuẩn FSC và PEFC.

PEFC là gì? Chứng nhận tiêu chuẩn Pefc-Coc là gì? Các loại chứng nhận Pefc? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các nội dung cơ bản của tiêu chuẩn qua bài viết dưới đây.

PEFC là gì?

Chứng nhận tiêu chuẩn PEFC

PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification ) là một tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức bảo trợ thông qua các hoạt động tài trợ hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia từ việc đánh giá các bên liên quan, được ra đời và thành lập năm 1999 tại châu Âu (tại Pháp) với tiêu chí hoạt động nhằm thúc đẩy việc quản lý rừng bền vững, có kiểm soát thông qua việc thực hiện đúng các yêu cầu nêu ra để đạt được sự công nhận của tổ chức đánh giá.

PEFC được kiểm soát theo suốt hành trình chuỗi cung cấp sản phẩm từ điểm trồng, khai thác, chế biến để nâng cao công tác thực hành tốt về việc quản lý rừng, để đảm bảo rằng các sản phẩm từ được sản xuất từ gỗ đáp ứng theo các tiêu chuẩn về điều kiện sinh thái, điều kiện xã hội và đạo đức cao nhất. Nhứng cuộc khảo sát thực tế cho thấy người dân tin dùng với các sản phẩm được dán nhãn sinh thái hơn, điều đó cho thấy sự tất yếu của việc thực hiện kiểm soát sản phẩm từ gỗ giúp người tiêu dùng có thể tin tưởng xác định được sản phẩm từ khu rừng được quản lý.

Với 303 triệu ha rừng và 40 hệ thống chứng chỉ quốc gia được chứng thực hệ thống tiêu chuẩn PEFC, cho thấy được rằng Pefc là nhãn hiệu rừng tin cậy nhất thế giới.

Chứng nhận Pefc-Coc là gì?

Chứng nhận Pefc – CoC: Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC cung cấp sự đảm bảo được kiểm chứng một cách độc lập rằng gỗ đã có chứng nhận chứa trong một sản phẩm có nguồn gốc từ những diện tích rừng được quản lý tốt. Thêm vào đó, Hệ thống giải trình trách nhiệm (DDS) PEFC làm giảm thiểu nguy cơ gỗ được khai thác từ những nguồn bất hợp pháp và cho phép các công ty chứng minh sự tuân thủ với những quy định bắt buộc (ví dụ Quy Định về Gỗ của Liên minh Châu Âu (EUTR). Hệ thống giải trình trách nhiệm DDS PEFC là một phần bắt buộc trong chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC.

Để đạt được chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC, các công ty cần phải thiết lập và áp dụng các quy trình về mua bán, kiểm soát, sản xuất, tiêu thụ và lưu trữ tài liệu liên quan đến các nguồn nguyên liệu đã được chứng nhận.

Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC bổ sung cho chứng nhận Quản lý rừng bền vững PEFC, một loại chứng nhận nhằm đảm bảo rằng các diện tích rừng được quản lý mà đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về môi trường, xã hội và kinh tế

cùng với 18.000 chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm cho các công ty trên toàn thế giới nhằm đảm bảo sự thương mại các sản phẩm gỗ và có nguồn gốc từ gỗ một cách có trách nhiệm.

4.5 (90%) 2 votes

Đăng bởi by & filed under Tin tức.