Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy sứ vệ sinh

Quy định về chứng nhận sản phẩm sứ vệ sinh

Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy sứ vệ sinh

Thông tư 15:2014/TT-BXD ban hành ngày 15/09/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 15/10/2014 thay thế cho Thông tư 11:2011/TT-BXD ngày 30/08/2011, Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng. QCVN 16:2014/BXD nêu rõ 10 nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được chứng nhận hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

chau-lavabo bon-cau 

– Từ 1/1/2018 thì sản phẩm Sứ vệ sinh được ra khỏi danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải được kiểm soát về chất lượng vật liệu xây dựng thuộc quản lý của Bộ Xây Dựng. Thông tư 10/2017/TT-BXD ban hành QCVN 16:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các sản phẩm, hàng hóa phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

—> THEO ĐỐ SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN HỢP QUY 

sứ vệ sinh

Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy sứ vệ sinh

Sản phẩm sứ vệ sinh cần thực hiện chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm, sẽ tiến hành đánh giá điều kiện sản xuất kết hợp lấy mẫu điển hình để thử nghiệm.

TCVN 6073:2005: Yêu cầu kỹ thuật sản phẩm sứ vệ sinh

TCVN 7743:2007: Sản phẩm sứ vệ sinh, Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại.

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn sứ vệ sinh

 B1: Liên hệ bộ phận phụ trách theo thông tin bên dưới

– B2: Đánh giá sơ bộ sản phẩm đăng ký

– B3: Đánh giá thực tế điều kiện sản xuất của đơn vị

– B4: Lấy mẫu Thử nghiệm điển hỉnh

– B5: Thẩm xét kết quả đánh giá và thử nghiệm

– B6: Cấp giấy chứng nhận  

Đăng ký chứng nhận chuẩn hợp quy sứ vệ sinh

Là đơn vị chuyên về hướng dẫn đăng ký chứng nhận hợp chuẩn hợp quy sản phẩm sứ vệ sinh và các sản phẩm vật liệu xây dựng trên toàn quốc với quy trình đơn giản và chi phí tối ưu nhất.

Qúy khách hàng cần thực hiện xin liên hệ ngay cho bộ phận phụ trách để được tư vấn tốt nhất.

 

PHÒNG CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH

Phụ trách: Mrs Lan Anh

Phone:  0984 886 985

Email: ngolananhcn@gmail.com

Web: http://chungnhaniso.com.vn/      

 

Xem thêm: Chứng nhận hợp quy đá ốp lát Để được tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan tới: Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng; Chứng nhận hợp quy gạch ốp lát, đá ốp lát; chứng nhận ISO 9001 và các vấn đề về pháp lý liên quan.