Chứng nhận hợp quy sơn thuộc Mục 2.5 trong quy chuẩn 16:2014/BXD, gồm các loại sơn sau:

– Sơn tường dạng nhũ tương (Sơn ngoại thất và sơn nội thất)

– Sơn epoxy

– Sơn alkyd

Việc chứng nhận hợp quy sơn với Các loại sơn theo quy chuẩn mà doanh nghiệp, tổ chức sản xuất hay nhập khẩu phải được chứng nhận trước khi lưu thông trên thị trường.

Hướng dẫn đăng ký chứng nhận hợp quy sơn:

– Liên hệ bộ phận chuyên trách để được tư vấn, hướng dẫn

– Chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký cho sản phẩm để được tiến hành chứng nhận

– Sau khi đánh giá sản phẩm sơn đăng ký, lấy mẫu thử nghiệm có kết quả

– Bộ phận chuyên môn đánh giá kết quả và hồ sơ để tiến hành cấp chứng nhận hợp quy sơn đăng ký.

QD258_chi dinh CNHQ.01   QD258_chi dinh CNHQ.02

Hãy liên hệ để được hướng dẫn thực hiện ngay! HOTLINE: 0909 710 949/ 0984 886 985

Rate this post

Đăng bởi by & filed under Tin tức.