Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm đường bộ bắt buộc phải đảm an toàn cho những người tham gia vào quá trình vận chuyển và môi trường xung quanh. Nghị định 34/2024/NĐ-CP quy định cụ thể các điều kiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm đường bộ. Hiểu và tuân thủ những điều kiện này là điều cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp nào tham gia vào vận chuyển hàng nguy hiểm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các điều kiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm đường bộ Nghị định 34/2024/NĐ-CP.

☘ Hàng hoá nguy hiểm là gì? Phân loại hàng hoá nguy hiểm

Điều kiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm đường bộ Nghị định 34/2024/NĐ-CP

Theo Nghị định 34/2024/NĐ-CP, hàng hóa nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường bộ hoặc đường thủy nội địa, có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.

Phân loại hàng hoá nguy hiểm

Để đảm bảo an toàn trong vận chuyển, hàng hóa nguy hiểm được phân loại thành 9 loại và nhóm loại dựa trên tính chất hóa, lý của chúng:

1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ:

 • Chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng.
 • Chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng.
 • Chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc cả hai, nhưng không nổ rộng.
 • Chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể.
 • Chất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng.
 • Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng.

2. Khí:

 • Khí dễ cháy.
 • Khí không dễ cháy, không độc hại.
 • Khí độc hại.

3. Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy.

4. Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy:

 • Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy.
 • Chất có khả năng tự bốc cháy.
 • Chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy.

5. Chất ôxi hóa và perôxít hữu cơ:

 • Chất ôxi hóa.
 • Perôxít hữu cơ.

6. Chất độc và chất gây nhiễm bệnh:

 • Chất độc.
 • Chất gây nhiễm bệnh.

7. Chất phóng xạ.

8. Chất ăn mòn.

9. Chất và vật phẩm nguy hiểm khác.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng các bao bì, thùng chứa hàng hóa nguy hiểm chưa được làm sạch bên trong và bên ngoài sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm cũng được coi là hàng hóa nguy hiểm tương ứng.

☘ Điều kiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm đường bộ Nghị định 34/2024/NĐ-CP

Điều kiện đối với người tham gia vận chuyển hàng hoá nguy hiểm

Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm phải đảm bảo đủ các điều kiện điều khiển phương tiện. Và phải có giấy chứng nhận vận chuyển hàng hoá nguy hiểm, được huấn luyện, cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn hàng hoá nguy hiểm theo quy định tại Nghị định 34/2024/NĐ-CP.

Những người tham gia áp tải, thủ kho, công nhân xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm phải được huấn luyện an toàn và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn về hàng hoá nguy hiểm do mình áp tải, xếp dỡ hoặc lưu kho.

☘ Điều kiện đối với phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm

Phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau:

Phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm phải đảm bảo đủ các điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. Ví dụ như phải đầy đủ giấy tờ xe, tình trạng kỹ thuật, bảo hiểm,…

Các thiết bị chuyên dùng để vận chuyển hàng hoá nguy hiểm phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ quản lý chuyên ngành quy định.

Trên các phương tiện phải dán biểu trưng phù hợp với loại hàng hóa nguy hiểm đang vận chuyển.

Dán ở vị trí hai bên, phía trước và phía sau của phương tiện, đảm bảo dễ quan sát, nhận biết.

Sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm và không tiếp tục vận chuyển loại hàng hoá đó nữa thì phải làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện. Đơn vị vận chuyển và người vận chuyển phải thực hiện công việc này.

☘ Xếp, dỡ hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện và lưu kho bãi phải đảm bảo các điều kiện

Hoạt động xếp, dỡ hàng hóa nguy hiểm phải tuân thủ các quy định sau:

Tổ chức, cá nhân liên quan đến công việc xếp, dỡ hàng hàng nguy hiểm phải tuân thủ chỉ dẫn về bảo quản, xếp, dỡ, vận chuyển: Cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc trong thông báo của người thuê vận tải.

Cần phải có có chuyên môn hướng dẫn và giám sát chặt chẽ trong quá trình xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm.

Thực hiện việc xếp, dỡ khoa học, không xếp chung các loại hàng hóa có thể tác động lẫn nhau làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố.

Đối với loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm quy định phải xếp, dỡ riêng biệt thì phải thực hiện tại khu vực riêng.

Trường hợp không có người áp tải thì người điều khiến phương tiện hoặc người vận tải phải thực hiện xếp, dỡ theo chỉ dẫn của người thuê vận tải.

Làm sạch khu vực lưu giữ hàng hóa sau khi đưa hết hàng hóa nguy hiểm ra khỏi kho, bãi, khu vực.

☘ Điều kiện khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm qua công trình hầm, phà

Đối với việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm qua công trình hầm, phà, cần lưu ý:

Tuyệt đối cấm vận chuyển các chất dễ cháy, nổ qua hầm dài từ 100m trở lên: Bao gồm thuốc nổ, khí đốt, xăng, dầu,…

Cấm vận chuyển người cùng phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên phà: Áp dụng cho tất cả các loại thuốc nổ, khí ga, xăng, dầu và các chất dễ cháy, nổ khác.

Ngoài ra, người lái xe và người phụ lái cần được tập huấn đầy đủ về kiến thức và kỹ năng vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy.

5/5 - (1 bình chọn)

Đăng bởi by & filed under Tin tức.