(TBKTSG Online) – Trước những lo ngại về chất lượng muối khai thác từ khu vực miền Trung – nơi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt thời gian qua – không đảm bảo an toàn, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad) vừa công bố kết quả kiểm tra cho thấy muối tại đây vẫn an toàn.

Nafiqad cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị này đã yêu cầu Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản một số tỉnh khu vực miền Trung lấy mẫu muối ăn được sản xuất trong niên vụ 2016 để phân tích, và kết quả cho thấy vẫn an toàn.

Cụ thể, tại Hà Tĩnh, nơi có cá biển chết bất thường và hàng loạt thời gian qua, các đơn vị có liên quan đã lấy ba mẫu từ ba khu vực sản xuất muối khác nhau của địa phương trong niên vụ 2016 và đều có kết quả phân tích an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 8-2011/BYT về mức giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

Tương tự, các tỉnh Nghệ An, Khánh Hòa và Ninh Thuận, gần địa phương nơi có cá chết bất thường và hàng loạt thời gian qua, các đơn vị liên quan đã lấy chín mẫu từ chín khu vực sản xuất muối khác nhau trong niên vụ 2016 và cũng đều có kết quả phân tích an toàn.

Riêng đối với tỉnh Quảng Bình, địa phương này đã cho tạm ngưng sản xuất muối từ khi xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt. Còn hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế do hai địa phương này không có vùng sản xuất muối nên không có kết quả phân tích.

Đi sâu vào các chỉ số đã phân tích, chẳng hạn mẫu muối nguyên liệu được lấy tại vùng sản xuất Thuận Nam của tỉnh Ninh Thuận vào ngày 24-4-2016, Nafiqad cho biết các thông số đều thấp hơn nhiều so với ngưỡng an toàn. Cụ thể, kết quả phân tích ghi nhận được như sau: chỉ tiêu chất As phân tích trên mẫu muối là 0,0313 mg/kg so với mức tiêu chuẩn cho phép theo quy chuẩn quốc gia là 0,5 mg/kg; chỉ tiêu chất Cd phân tích được là 0,0075 mg/kg so với mức giới hạn cho phép là 0,5 mg/kg; chỉ tiêu chất Pb phân tích được là 0,0313 mg/kg so với mức giới hạn cho phép là 0,2 mg/kg, và chỉ tiêu chất Hg được phân tích trên mẫu muối là 0,0072 mg/kg so với mức giới hạn cho phép là 0,1 mg/kg.

Rate this post

Đăng bởi by & filed under Tin tức.