Quy định về lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất và Lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất là bắt buộc với các dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất, việc xây dựng kế hoạch hay biện pháp phòng ngừa ứng phó nhằm hạn chế các sự cố về hoá chất, giảm thiểu các thiệt hại với nguy cơ rủi ro liên quan hoá chất tại cơ sở. 

Vậy diễn tập ứng phó sự cố hoá chất là gì? Quy định về lập kế hoạch và biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất? Nghị định 82/2022/NĐ-CP cần lưu ý các quy định mới như thế nào?

Chúng ta cùng tìm hiểu về các vấn đề liên quan trên qua nội dung dưới đây. Quý Khách hàng cần hỗ trợ liên quan tới Lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất hay lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất, hướng dẫn diện tập ứng phó sự cố hoá chất, Huấn luyện an toàn hoá chất…Xin vui lòng liên hệ Hotline: 09 84 886 985 hoặc Email: moitruongcrsvina@gmail.com để được tư vấn.

Quy định về lập kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất

Hướng dẫn diễn tập ứng phó sự cố hoá chất

Danh mục Hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được ban hành tại Phụ lục IV  Các hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất Nghị định 113/2017/NĐ-CP này.

Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất có ít nhất 01 hóa chất thuộc Phụ lục IV Nghị định 113/2017/NĐ-CP này với khối lượng tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng khối lượng quy định tại Phụ lục này phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm mà dự án có hoạt động và trình bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định, phê duyệt trước khi chính thức đưa dự án vào hoạt động.

Huong dan dien tap ung pho su co hoa chat scaled

Quy định về lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất

Đối tượng phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất là:

Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt động;

Chủ đầu tư ra quyết định ban hành Biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Văn bản pháp luật liên quan

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Nghị định số 113/2017/NĐ­-CP của thủ tướng chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất;

Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 Quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện  giao thông cơ giới đường bộ;

Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa;

Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tư 32/2017/TT-BCT: Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2017;

Nghị định 82/2022/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

dien tap ung pho su co hoa chat nd82

Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất 

Là đơn vị chuyên về lĩnh vực hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định về quản lý hoá chất sản xuất, lưu trữ hay kinh doanh, Crs Vina đã và đang hướng dẫn diễn tập ứng phó sự cố hoá chất các đơn vị thuộc đối tượng Lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất hay lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất trên phạm vi toàn quốc. Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất là yêu cầu bắt buộc với các đối tượng được quy định:

Hàng năm, các cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất đã được xây dựng trong Kế hoạch với sự chứng kiến hoặc chỉ đạo của đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương.

Hàng năm các cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất đã được xây dựng trong Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất với sự chứng kiến hoặc chỉ đạo của đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương trong trường hợp cơ sở hóa chất có tồn trữ hóa chất thuộc Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhưng dưới ngưỡng quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 82/2022/NĐ-CP.

Crs Vina đơn vị tư vấn quản lý an toàn hoá chất

– Crs Vina Cung cấp các gói dịch vụ tư vấn liên quan quản lý an toàn hoá chất tại cơ sở:

+ Tư vấn lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất

+ Tư vấn lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất

+ Huấn luyện an toàn hoá chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP và Nghị định 82/2022/NĐ-CP.

+ Hướng dẫn áp dụng hệ thống An toàn Sức Khoẻ và Môi trường

– Cung cấp đa dịch vụ trong hệ thống HSE của doanh nghiệp: Huấn luyện an toàn, Huấn luyện sơ cấp cứu, Huấn luyện PCCC&CNCH, Kiểm định an toàn thiết bị, Quan trắc môi trường lao động, Tư vấn thủ tục môi trường...giúp thực hiện chính xác các quy định, tối ưu chi phí.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://chungnhaniso.com.vn/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

5/5 - (2 bình chọn)

Đăng bởi by & filed under Tin tức, Chứng nhận hệ thống quản lý, Dịch Vụ Tư Vấn Kỹ Thuật An Toàn & Chứng nhận, Tư vấn môi trường.