Huấn luyện an toàn hoá chất là một phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn và bảo vệ sức khỏe của nhân viên, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định và pháp luật liên quan đến hóa chất. Huấn luyện an toàn hoá chất theo Nghị định 113, theo đó các tổ chức và doanh nghiệp cần đảm bảo rằng nhân viên được tiếp cận với những kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc với hóa chất một cách an toàn. Điều này không chỉ đảm bảo sự bảo vệ sức khỏe của nhân viên mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững và tuân thủ quy định pháp luật.

Tại sao phải tổ chức huấn luyện an toàn hoá chất theo Nghị định 113?

Huấn luyện an toàn hoá chất là một hoạt động vô cùng cần thiết, để:

Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên: Huấn luyện an toàn hoá chất giúp nhân viên nhận biết và hiểu rõ về các nguy cơ và rủi ro liên quan đến hóa chất trong công việc hàng ngày. Họ sẽ được hướng dẫn về cách sử dụng, lưu trữ, vận chuyển và loại bỏ hóa chất một cách an toàn. Từ đó bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của bản thân và đồng nghiệp.

Phòng ngừa tai nạn và sự cố: Huấn luyện an toàn hoá chất giúp nhân viên nhận biết và phòng ngừa các tai nạn và sự cố liên quan đến hóa chất. Nhân viên sẽ được hướng dẫn về cách nhận diện các nguy hiểm tiềm ẩn, cách đối phó với sự cố nhanh chóng và hiệu quả, từ đó giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn và sự cố.

Tuân thủ quy định pháp luật: Huấn luyện an toàn hoá chất giúp đảm bảo rằng nhân viên tuân thủ các quy định, quy tắc và pháp luật liên quan đến an toàn hóa chất. Học viên sẽ hiểu và áp dụng các quy định phòng cháy chữa cháy, bảo hộ lao động, quy trình vận hành và kiểm soát chất hóa học, từ đó tránh vi phạm và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Bảo vệ môi trường: Huấn luyện an toàn hoá chất giúp nhân viên hiểu về tác động của hóa chất đối với môi trường và cách giảm thiểu ô nhiễm. Học viên sẽ được hướng dẫn về cách sử dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, quy trình xử lý chất thải hóa chất một cách an toàn và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình làm việc.

Tăng hiệu suất làm việc và chất lượng sản phẩm: Khi nhân viên được huấn luyện về an toàn hoá chất, họ có thể làm việc một cách tự tin và hiệu quả hơn. Đồng thời, việc áp dụng các quy trình và biện pháp an toàn giúp giảm thiểu các rủi ro, sự cố và giảm thiểu thời gian gián đoạn trong quá trình sản xuất, từ đó cải thiện chất lượng sản phẩm.

Xây dựng văn hóa an toàn: Huấn luyện an toàn hoá chất góp phần xây dựng một văn hóa an toàn trong tổ chức. Khi nhân viên được đào tạo về an toàn và ý thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc an toàn, họ sẽ có ý thức và thực hiện các biện pháp an toàn trong mọi hoạt động công việc. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc an toàn, giảm thiểu rủi ro và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của tổ chức.

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đối tác: Việc huấn luyện an toàn hoá chất giúp tổ chức đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đối tác. Trong nhiều ngành công nghiệp, khách hàng và đối tác đặt yêu cầu cao về an toàn và bảo vệ môi trường. Khi tổ chức có nhân viên được huấn luyện về an toàn hoá chất, nó có thể đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng, đảm bảo sự tin tưởng và mối quan hệ bền vững.

Đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất

Huấn luyện an toàn hoá chất theo Nghị định 113

Nhóm 1, bao gồm:

◾ Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc. Người phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật. Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.

◾ Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

Nhóm 2, bao gồm:

◾ Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở.

◾ Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

Nội dung Huấn luyện an toàn hoá chất theo Nghị định 113

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất phải phù hợp với vị trí công tác của người được huấn luyện, tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất.

Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 1

◾ Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất.

◾ Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất.

◾ Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.

Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 2

◾ Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất.

◾ Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất. Phân loại, ghi nhãn hóa chất.

◾ Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm.

◾ Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất.

◾ Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố. Giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường. Phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 3

◾ Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất.

◾ Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất.

◾ Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất.

◾ Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất; sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

Thời gian huấn luyện an toàn hóa chất:

🔸 Đối với Nhóm 1: Tối thiểu 8 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

🔸 Đối với Nhóm 2: Tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

🔸 Đối với Nhóm 3: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Các quy định khác về huấn luyện an toàn hóa chất:

✔️ Cơ sở đào tạo và tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất phải đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên và có chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

✔️ Người được huấn luyện an toàn hóa chất phải tham gia đầy đủ và hoàn thành chương trình huấn luyện.

✔️ Cơ sở đào tạo và tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất phải thực hiện việc kiểm tra và đánh giá kết quả huấn luyện để đảm bảo hiệu quả.

Tần suất huấn luyện an toàn hoá chất

Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 của Nghị định này tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần.

Hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định.

Đơn vị huấn luyện an toàn hoá chất

Trung tâm Huấn luyện An toàn Hóa chất CRS VINA là một đơn vị đáng tin cậy và uy tín trong lĩnh vực huấn luyện an toàn hoá chất tại Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo và chương trình huấn luyện chất lượng cao nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn cho nhân viên làm việc với hóa chất.

CRS VINA là một trung tâm chuyên nghiệp với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và kiến thức sâu về quản lý an toàn hóa chất.

Các khóa đào tạo của trung tâm được thiết kế một cách chuyên sâu và linh hoạt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn về an toàn hoá chất trong công việc.

CRS VINA không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức lý thuyết, mà còn chú trọng đến phần thực hành và các tình huống thực tế. Điều này giúp học viên hiểu rõ hơn về cách sử dụng, lưu trữ và xử lý hóa chất một cách an toàn, cũng như biết cách ứng phó với các tình huống khẩn cấp và sự cố liên quan đến hóa chất.

CRS VINA cũng đảm bảo rằng các khóa đào tạo và chương trình huấn luyện của mình luôn cập nhật những quy định, tiêu chuẩn và kiến thức mới nhất trong lĩnh vực an toàn hoá chất. Đảm bảo rằng học viên sẽ nhận được những thông tin chính xác và đáng tin cậy để áp dụng vào công việc thực tế.

Với đội ngũ giảng viên chất lượng, chương trình huấn luyện đa dạng và uy tín, CRS VINA là một địa chỉ đáng tin cậy cho những ai quan tâm và muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng an toàn hoá chất tại Việt Nam.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://chungnhaniso.com.vn/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

⚜️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

⚜️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

⚜️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Đăng bởi by & filed under Đào Tạo - Huấn Luyện.