Những nguy cơ sự cố hoá chất luôn tiềm ẩn đối với các tổ chức và cá nhân tham gia vào hoạt động hóa chất. Theo quy định của Luật Hoá chất, ngoài việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó thì việc tổ chức huấn luyện an toàn hoá chất và diễn tập phương án ứng phó sự cố hoá chất định kỳ là một yêu cầu bắt buộc đối với những đối tượng này. Điều này là cơ sở để xây dựng khả năng và nâng cao kỹ năng cho các lực lượng nội bộ cũng như các lực lượng bên ngoài trong trường hợp xảy ra sự cố hoá chất.

Tại sao phải diễn tập phương án ứng phó sự cố hoá chất

Diễn tập phương án ứng phó sự cố hoá chất

Nhằm đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất và đối phó được mọi tình huống khẩn cấp, việc diễn tập phương án ứng phó sự cố hoá chất là cần thiết và mang lại nhiều lợi ích đáng kể.

✔️ Tăng cường sự chuẩn bị

Một trong những lý do quan trọng nhất để diễn tập phương án ứng phó sự cố hoá chất là để tăng cường sự chuẩn bị. Việc xây dựng và thực hiện diễn tập giúp đội ngũ nhân viên nắm vững kỹ năng và quy trình ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố. Bằng cách diễn tập, mọi người có thể làm quen với các tình huống khẩn cấp, rèn luyện kỹ năng phản ứng nhanh chóng và đưa ra quyết định chính xác. Điều này giúp tăng khả năng ứng phó hiệu quả và giảm thiểu tác động tiêu cực của sự cố.

✔️ Đảm bảo an toàn

Việc diễn tập phương án ứng phó sự cố hoá chất đảm bảo an toàn cho tất cả nhân viên và cộng đồng xung quanh. Qua quá trình diễn tập, mọi người được huấn luyện về các biện pháp an toàn, cách sử dụng thiết bị bảo hộ, và quy trình sơ cứu. Điều này giúp giảm nguy cơ bị thương tổn và đảm bảo rằng mọi người biết cách bảo vệ bản thân

✔️ Giảm thiểu thiệt hại

Việc diễn tập phương án ứng phó sự cố hoá chất giúp giảm thiểu thiệt hại gây ra bởi các sự cố không mong muốn. Khi mọi người đã được huấn luyện và làm quen với quy trình ứng phó, họ có khả năng đối phó nhanh chóng và hiệu quả. Điều này có thể giảm thiểu thời gian phản ứng, hạn chế sự lan rộng của sự cố và giữ cho tình huống dưới sự kiểm soát. Khi thiệt hại được giảm thiểu, tác động đến môi trường và tài sản cũng được giảm xuống, giúp bảo vệ môi trường và đảm bảo sự ổn định của hoạt động kinh doanh.

Văn bản pháp luật

👉 Luật Hoá chất số 06/2007/QH12

👉 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP

👉 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP

👉 Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm hằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội bộ.

👉 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy

👉 Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ của Chính Phủ.

👉 Thông tư 32/2017/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP

👉 Nghị định 82/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

Những đối tượng tham gia diễn tập

Những người cần tham gia diễn tập ứng phó sự cố hoá chất gồm:

– Ban Chỉ huy Ứng phó sự cố hoá chất cơ sở.

– Thành viên đội Phòng cháy chữa cháy.

– Thành viên đội Y tế.

– Thành viên đội Ứng phó sự cố hoá chất.

– Nhà thầu liên quan.

– Các cơ quan, đơn vị liên quan.

– Các đối tượng khác có nhu cầu.

Cách thực hiện diễn tập phương án ứng phó sự cố hoá chất

⭐ Xác định mục tiêu diễn tập

Để bắt đầu quá trình diễn tập, đầu tiên cần xác định mục tiêu diễn tập. Điều này bao gồm việc xác định loại sự cố hoá chất mà bạn muốn diễn tập, đặt ra mục tiêu cụ thể, những phương án cụ thể và đo lường kết quả mong đợi của diễn tập.

⭐ Xây dựng kịch bản sự cố

Sau khi xác định mục tiêu, cần xây dựng kịch bản sự cố. Kịch bản này nên phản ánh một tình huống thực tế có thể xảy ra và gồm các yếu tố như loại chất gây ô nhiễm, mức độ nguy hiểm, vị trí xảy ra sự cố và các yếu tố liên quan khác.

Kịch bản cần được thiết kế sao cho phù hợp với môi trường làm việc và các yếu tố riêng của doanh nghiệp.

⭐ Xây dựng tổ chức lực lượng

Xây dựng tổ chức lực lượng, nguồn lực ứng phó sự cố hoá chất trong và ngoài cơ sở là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự chuẩn bị và phản ứng hiệu quả trong trường hợp xảy ra sự cố.

⭐ Xây dựng phương án chi tiết

Xây dựng một kế hoạch chi tiết bao gồm tạo giả, phân công nhiệm vụ, thông báo báo động, huy động lực lượng, phối hợp triển khai ứng phó, thu dọn hiện trường, báo cáo và rút kinh nghiệm.

⭐ Tổ chức diễn tập

Sau khi kịch bản được xây dựng, bạn cần tổ chức diễn tập. Điều này bao gồm việc thông báo cho toàn bộ nhân viên và chuẩn bị các phương tiện, thiết bị, và vật liệu cần thiết. Trong quá trình diễn tập, đảm bảo rằng mọi người thực hiện đúng quy trình ứng phó, tuân thủ các qui định an toàn và sử dụng đúng thiết bị bảo hộ. Tạo điều kiện cho mọi người tham gia tích cực, đóng góp ý kiến và học hỏi từ kinh nghiệm của nhau.

⭐ Đánh giá và cải thiện

Sau khi hoàn thành diễn tập, quan trọng là đánh giá và cải thiện quy trình ứng phó. Điều này có thể bao gồm việc đánh giá hiệu quả của diễn tập, nhận xét từ các thành viên tham gia và sửa đổi kế hoạch ứng phó dựa trên những học được từ diễn tập. Quá trình đánh giá và cải thiện này giúp nâng cao khả năng ứng phó của doanh nghiệp và đảm bảo rằng mọi người luôn sẵn sàng đối mặt với sự cố hoá chất.

Tần suất diễn tập

Hằng năm, các cơ sở hoá chất phải tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hoá chất đã được xây dựng trong Kế hoạch ứng phó sự cố hoá chất.

5/5 - (1 bình chọn)

Đăng bởi by & filed under Đào Tạo - Huấn Luyện, Tin tức.