Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng 

Điều kiện nhập khẩu kính xây dựng

Hiện tại với mặt hàng kính xây dựng khi nhập khẩu không cần phải xin giấy phép nhưng là một mặt hàng theo quy định khi nhập khẩu bắt buộc thực hiện chứng nhận phù hợp quy chuẩn quốc gia hay còn gọi là chứng nhận hợp quy

Căn cứ pháp lý:

 • Thông tư sô 11/2009/TT-BXD quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng
 • Thông tư số 196/2012/TT-BTC  ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan điện tử  đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (thủ tục hải quan điện tử).
 • Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 • Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan
 • Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính

Hồ sơ chứng nhận hợp quy kính xây dựng:

 • Mẫu đề nghị được chứng nhận hợp quy
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy thành lập doanh nghiệp
 • Bản kết quả thử nghiệm của sản phẩm được cấp bởi các đơn vị có thẩm quyền
 • Các tài liệu, thông số kỹ thuật của sản phẩm
 • Các tài liệu có liên quan khác

Hồ sơ thủ tục hải quan:

 • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
 • Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán
 • Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp nhất định.
 • Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác
 • Giấy phép nhập khẩu
 • Tờ khai trị giá
 • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (chỉ trong 1 số trường hợp nhất định).

Thuế mặt hàng kính xây dựng

Để tính thuế nhập khẩu mặt hàng kính xây dựng thì cần phải xăn cứ mã số HS và phải xác định được mặt hàng kính nằm trong nhóm nào rồi từ đó xác định tính thuế.

Chúng ta có thể tham khảo  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC như sau:

 • Nhóm 70.04: “Kính kéo và kính thổi, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.”;
 • Nhóm 70.05: “Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.”
 • Nhóm 70.06: “Kính thuộc các nhóm 70.03, 70.04 hoặc 70.05, đã uốn cong, gia công cạnh, khắc, khoan, tráng hoặc gia công cách khác, nhưng chưa làm khung hoặc lắp với các vật liệu khác.”
 • Nhóm 70.07: “Kính an toàn, làm bằng thuỷ tinh cứng (đã tôi) hoặc thủy tinh nhiều lớp.”
 • Nhóm 7008.00.00: “Kính dùng làm tường ngăn nhiều lớp.”
Rate this post

Đăng bởi by & filed under Tin tức.