An toàn vệ sinh lao động là những quy định của pháp luật về việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong quá trình sản xuất, hoạt động nhằm bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của người lao động. Bảo vệ lợi ích của người lao động trong quá trình làm việc. Theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Bộ Luật Lao động 2019, người sử dụng lao động phải ban hành noi quy an toan lao dong trong cong ty, nếu cơ sở sử dụng từ 10 lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản. Noi quy an toan lao dong trong cong ty là gì? Bao gồm những nội dung nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

 

Nôi quy an toàn lao động trong công ty là gì?

Nội quy an toàn lao động được hiểu là những điều lệ được quy định tại các văn bản, Thông tư của Chính phủ ban hành trong phạm vi an toàn lao động. Đó là những nguyên tắc, quy tắc, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động bắt buộc phải thực hiện khi ký hợp đồng lao động.

Noi quy an toan lao dong trong cong ty là văn bản quy định do người sử dụng lao động ban hành. Gồm những quy định, tổng hợp mang tính chất bắt buộc, đòi hỏi người lao động, cán bộ công nhân viên trong công ty phải tuân thủ theo. Là những biện pháp, phương thức, nguyên tắc nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, sự cố bất ngờ trong quá trình lao động và nguyên nhân dẫn đến bệnh nghề nghiệp. Các hành vi vi phạm nội quy an toàn lao động sẽ bị kỷ luật và có biện pháp xử lý theo quy định.

Mục đích của nội quy an toàn lao động là đảm bảo an toàn cho người lao động và năng suất công việc. Tuân thủ quy định an toàn lao động sẽ góp phần hạn chế, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản.

Căn cứ pháp luật ban hành nội quy an toàn lao động trong công ty.

⚜️ Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019.

⚜️ Căn cứ Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

⚜️ Căn cứ Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

⚜️ Căn cứ Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

⚜️ Căn cứ tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức lao động trong doanh nghiệp.

⚜️ Sau khi trao đổi và thống nhất với Ban chấp hành Công đoàn Công ty.

 

Tại sao phải có nội quy an toàn lao động trong công ty?

Đề ra và thực hiện nội quy an toàn vệ sinh lao động luôn được chú trọng hàng đầu, bởi:

🌴 Đảm bảo an toàn lao động: đây là mục đích hàng đầu của nội quy an toàn lao động. Tuân thủ nội quy an toàn lao động sẽ giúp tránh được những sai sót, sự cố ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, tài sản công ty.

🌴 Thể hiện tính kỷ luật: Dù là công ty lớn hay nhỏ thì đều đòi hỏi công nhân viên phải làm việc nghiêm túc và nguyên tắc. Nội quy an toàn lao động chính là những bắt buộc phải tuân thủ để giữ gìn văn hoá công sở, lao động, kỹ luật, kỹ cương.

🌴 Tránh rủi ro: Để hạn chế những rủi ro về mặt pháp lý, chủ doanh nghiệp luôn yêu cầu công nhân viên phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

🌴 Là cơ sở xử lý vi phạm lao động: Nội quy an toàn lao động được xem là tiêu chuẩn dùng để đánh giá chất lượng, ý thức người lao động. Nếu không chấp hành các quy định này thì người lao động sẽ bị xử phạt, xử lý theo quy định.

🌴 Tuân thủ nội quy an toàn vệ sinh lao động không chỉ bảo vệ mình mà còn bảo vệ những người xung quanh.

Những nội dung trong nội quy an toàn lao động trong công ty

▪️ Noi quy an toan lao dong trong cong ty không được trái với quy định của pháp luật. Điều 118 Bộ luật Lao động 2019 và khoản 2 điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP liệt kê các nội dung chủ yếu của nội quy lao động như sau:

▪️ Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi: quy định thời gian đi làm trong ngày, trong tuần, thời gian nghỉ ngơi, nghỉ lễ, nghỉ hằng năm.

▪️ Trật tự tại nơi làm việc: phạm vị làm việc, đi lại, giao tiếp và những yêu cầu khác về giữ gìn trật tự chung.

▪️ An toàn, vệ sinh lao động ở nơi làm việc.

▪️ Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người lao động trong công ty.

▪️ Các hành vi vi phạm nội quy lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động. Quy định cụ thể hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động tương ứng với hành vi vi phạm.

▪️ Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động: quy định cụ thể các trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ Luật Lao động.

▪️ Trách nhiệm vật chất: quy định các trường hợp phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản. Bồi thường do làm mất thiết bị, dụng cụ, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá quy định. Mức bồi thường thiệt hại tương ứng mức độ thiệt hại. Người có thẩm quyền xử lý bồi thường thiệt hại.

▪️ Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động: người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 18 của Bộ Luật Lao động hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động.

▪️ Trước khi ban hành nội quy an toàn lao động trong công ty, người sử dụng lao động cần tham khảo ý kiến của đại diện tập thể người lao động tại công ty. Nội quy an toàn lao động phải được thông báo, tuyên truyền đến người lao động, phải được niêm yết tại những vị trí dễ quan sát tại nơi làm việc.

 Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy an toàn lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động, không được tự ý sử dụng khi chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng.

Thực hiện nội quy an toàn vệ sinh lao động

Khi nội quy an toàn lao động trong công ty được ban hành và bắt đầu có hiệu lực, bắt buộc người sử dụng lao động và người lao động phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện.

Hồ sơ đăng ký nội quy an toàn lao động trong công ty

🔹 Theo Điều 120 của Bộ Luật Lao động, hồ sơ đăng ký nội quy an toàn lao động bao gồm:

🔹 Văn bản đề nghị đăng ký nội quy an toàn lao động.

🔹 Nội quy lao động.

🔹 Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại công ty.

🔹 Các văn bản của người sư dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

🔹 Để đăng ký nội quy an toàn lao động, người sử dụng lao động sẽ nộp hồ sơ an toàn lao động cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh nơi công ty đăng ký kinh doanh.

🔹 Cơ quan chuyên môn sẽ xem xét hồ sơ, tiếp nhận hộ sơ và tỏng vòng 7 ngày sẽ thông báo kết quả.

🔹 Người sử dụng lao động có các chi nhánh, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy an toàn lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở  sản xuất, kinh doanh.

🔹 Theo Bộ Luật Lao động thì nội quy an toàn lao động sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhận được đủ hồ sơ đăng ký.

 

5 (100%) 1 vote

Đăng bởi by & filed under Đào Tạo - Huấn Luyện, Tin tức.