Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ ISO 9001 để cải tiến chất lượng thật sự chứ không hẳn chỉ là tìm sự phù hợp với tiêu chuẩn. Nâng cao kiến thức về ISO 9001 cho học viên và giúp họ hiểu rõ hơn thế nào là sự không phù hợp, sự phù hợp trong kết quả thực hiện so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.

Học viên sẽ được cung cấp những kỹ năng cần tiết để trở thành một chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hiệu quả.

Nâng cao kiến thức về ISO 9001 cho học viên và giúp họ hiểu rõ hơn thế nào là sự không phù hợp, sự phù hợp trong kết quả thực hiện so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.

 

Lợi ích khi tham gia lớp đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ ISO 9001.

✔️ Thực hiện đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

✔️ Khả năng nhận biết và giải quyết các khó khăn trong việc đánh giá nôi bộ.

✔️ Tư duy hệ thống chất lượng và duy trì cải tiến hệ thống liên tục.

✔️ Phát triển kỹ năng

Mục tiêu của khóa học

Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ ISO 9001 cung cấp:

👍 Các thông tin cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

👍 Các thông tin thực tiễn về những kỹ năng cần thiết quan trọng trong quá trình đánh giá nội bộ của một hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

👍 Mô hình thực tế áp dụng hệ thống quản lý tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Đối tượng tham gia khóa học

▫️ Cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, cán bộ chất lượng và cán bộ kỹ thuật có liên quan, nhân viên QA – QC.

▫️ Thành viên trong ban hệ thống ISO 9001:2015.

▫️ Chuyên viên đánh giá nội bộ.

▫️ Các cá nhân quan tâm và muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001.

Nội dung khóa học

1️⃣  Đào tạo nhận thức về ISO 9001

Tìm hiểu sâu về ISO 9001:2015 và các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng.

▪️ Lịch sử hình thành và phát triển.

▪️ Bối cảnh, mục đích và nội dung thay đổi các yêu cầu của ISO 9001 phiên bản mới về Tiếp cận, Bố cụ, Điều khoản và Yêu cầu.

▪️ Mô hình hệ thống quản lý chất lượng tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.

▪️ Tiếp cận quản lý rủi ro theo ISO 9001:2015

▪️ Thay đổi cấu trúc chính và cá nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

▪️ Các nguyên tắc về quản lý chất lượng, mô hình P-D-C-A.

▪️ Yêu cầu chung, yêu cầu về hệ thống tài liệu.

Phân tích chi tiết các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

▪️ Bối cảnh của tổ chức: Hiểu về tổ chức và bối cảnh. Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm. Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình.

▪️ Sự lãnh đạo: Sự lãnh đạo và cam kết. Hướng vào khách hàng. Chính sách chất lượng. Mô tả vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong công ty.

▪️ Hoạch định hệ thống quản lý: Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội. Hoạch định mục tiêu chất lượng, hành động đạt được. Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, xác lập sự kiểm soát.

▪️ Hỗ trợ: Nguồn lực, năng lực, nhận thức. Trao đổi thông tin nội bộ và liên kết bên ngoài.

▪️ Điều hành: Quản lý điều hành. Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ. Thiết kế và phát triển sản phẩm, dịch vụ. Kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp. Sản cuất và cung cấp dịch vụ. Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ. Kiểm soát đầu ra không phù hợp. Sự không phù hợp và hành động khắc phục.

▪️ Đánh giá kết quả hoạt động: Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá. Đánh giá nội bộ. Xem xét của lãnh đạo.

▪️ Cải tiến: Đánh giá kết quả hoạt động. Sự không phù hợp và hành động khắc phục. Nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro, hành động thực hiện trong hệ thống quản lý ISO 9001. Các công cụ phân tích rủi ro và cơ hội. Phân tích cải tiến kết quả thực hiện. Chương trình hành động Chuyển đổi hệ thống theo tiêu chuẩn mới. Phương pháp tích hợp ISO 9001 và các tiêu chuẩn ISO khác. Một số lưu ý đối với quá trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng

▪️ Kiểm tra, bài tập nhận diện rủi ro, cơ hội.

1️⃣  Nội dung đào tạo kỹ năng đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý ISO 9001

Các loại hình đánh giá quy định trong tiêu chuẩn ISO 9001.

🔹 Vai trò và ý nghĩa của chuyên viên đánh giá nội bộ trong Hệ thống quản lý chất lượng.

🔹 Những yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật và đạo đức của một chuyên viên đánh giá nội bộ.

🔹 Nguyên tắc đánh giá và phân loại các cuộc đánh giá theo quy định quốc tế.

Lập chương trình và tiến hành đánh giá

🔹 Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

🔹 Xây dựng nội dung và chi tiết đánh giá cho từng bộ phận.

🔹 Kỹ thuật kiểm tra văn bả, phỏng vấn trực tiếp và quan sát hiện trường. Ghi chú quá trình và kết quả đánh giá sơ bộ.

Xây dựng báo cáo và theo dõi hành động khắc phục.

🔹 Phân loại kết quả đánh giá: sự phù hợp, sự không phù hợp, yêu cầu cải tiến và kiến nghị.

🔹 Lập báo cáo đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế.

🔹 Khóa học đào tạo nhận thực và chuyên viên nội bộ ISO 9001 chú trọng việc theo dõi và đánh giá hành động khắc phục.

🔹 Trình bày theo nhóm phương pháp tiếp cận quá trình đánh giá, phản hồi từ các nhóm.

Chứng chỉ khóa học đào tạo nhận thức và chuyên viên đánh giá nội bộ ISO 9001.

Sau khi kết thúc khóa học và hoàn thành bài kiểm tra, các học viên sẽ được nhận chứng chỉ chuyên viên đánh giá nôi bộ ISO 9001:2015 do CRS VINA cấp, có giá trị toàn quốc.

 

 

Thời gian và học phí

Thời gian học là 6 buổi (3 ngày)

Học phí trọn gói học tại trung tâm: 2.900.000đ/học viên (bao gồm tài liệu, chứng chỉ)

PHÒNG CHỨNG NHẬN VÀ AN TOÀN – CÔNG TY CRS VINA (VESC)

Hotline: 0903.980.5380984.886.985

🌎 Website: https://chungnhaniso.com.vn/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/congnghemoitruongetech/

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

*️⃣ Địa chỉ: 331/70/92 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

*️⃣ Chi nhánh Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

*️⃣ Chi nhánh Hà Nội: Số nhà 24 ngách 25, Ngõ 97, Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

5 (100%) 1 vote

Đăng bởi by & filed under Chứng nhận hệ thống quản lý, Đào Tạo - Huấn Luyện.