Theo nhu cầu của thị trường và yêu cầu về phòng chống cháy nổ ngày một tăng cao nên nhiều doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn kinh doanh phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, kinh doanh PCCC là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy kinh doanh PCCC cần phải đảm bảo những điều kiện gì? Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh PCCC như thế nào? Quy trình xin cấp giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy? Chúng ta cùng tìm hiểu những quy định của pháp luật về điều kiện để xin và cấp giấy phép kinh doanh PCCC như thế nào?

 

 

Các ngành nghề kinh doanh phòng cháy chữa cháy

Giấy phép kinh doanh PCCC

Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm các lĩnh vực:

–  Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

–  Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh PCCC

Các doanh nghiệp, cá nhân muốn xin cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh PCCC phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

▪️ Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

▪️ Doanh nghiệp, cơ sở phải có cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:

🔹 Lĩnh vực tư vấn thiết kế PCCC: Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế theo quy định tại Điểm b, c Khoản 3 Điều 47 Nghị định này.  Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế về PCCC.

🔹 Lĩnh vực tư vấn thẩm định PCCC: Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định về PCCC. Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thẩm định về PCCC.

🔹 Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật PCCC: Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC. Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC.

🔹 Tư vấn giám sát PCCC: Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về PCCC. Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì giám sát về PCCC

🔹Thi công, lắp đặt hệ thống PCCC: Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về PCCC

🔹 Tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC: Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về PCCC. Hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về PCCC ít nhất 06 tháng.

🔹 Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị PCCC: Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về PCCC. Hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về PCCC ít nhất 06 tháng

🔹 Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC: Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về PCCC; hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về PCCC ít nhất 06 tháng.

🔹 Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC: Có ít nhất 02 người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC

▪️ Có địa điểm hoạt động, phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn chuyển giao công nghệ. Có phương tiện, thiết bị phục vụ huấn luyện, địa điểm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

▪️ Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

▪️ Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

 

 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh PCCC

Điều 48 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định Hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

– Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.

– Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.

– Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.

– Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải hoàn thành việc xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho doanh nghiệp, cơ sở. Trường hợp không đủ điều kiện để xác nhận thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Doanh nghiệp, cơ sở chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy sau khi được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC phải ghi rõ lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ PCCC (tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật…) theo lĩnh vực kinh doanh đã được cấp phép trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.

+ Danh sách cá nhân có chứng chỉ về PCCC phải được đóng dấu của doanh nghiệp, cơ sở.

+ Cán bộ của cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ liên hệ, thống nhất với doanh nghiệp, cơ sở về thời gian và nội dung kiểm tra thực tế.

+ Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC của các cá nhân làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xem xét cấp.

 

 

Quy trình cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

🔸 Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC theo quy định của pháp luật.

🔸 Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền (theo quy định tại mục 2). Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo.

🔸  Bước 3: Nhận phiếu biên nhận hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần.

🔸 Bước 4: Khi cán bộ của cơ quan Cảnh sát PCCC đến kiểm tra việc bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp, cơ sở phải thực hiện theo hướng dẫn, yêu cầu của cán bộ kiểm tra.

🔸 Bước 5: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến cơ quan Cảnh sát PCCC nơi nộp hồ sơ trước đó để nhận kết quả.Lưu ý: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan Cảnh sát PCCC.

 

Quy định về quản lý, sử dụng, đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh PCCC.

 

Điều 49 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định Quản lý, sử dụng, đổi, cấp lại, thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy như sau:

✔️ Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm quản lý giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa, mua bán, cho mượn, cho thuê giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

✔️ Khi doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh bị phá sản hoặc không còn kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thì giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy không còn giá trị sử dụng. Trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ngừng hoạt động, phải nộp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã cấp trước đố. Nếu doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động phải có văn bản thông báo cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã cấp trước đó biết về lý do, thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

✔️ Trường hợp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bị mất, hỏng hoặc doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về tên gọi, người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi địa điểm, ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thì doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đó phải làm văn bản đề nghị gửi cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã cấp giấy xác nhận trước đó để cấp lại hoặc đổi giấy xác nhận mới.

✔️ Thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy trong các trường hợp sau:

a) Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh bị phá sản hoặc không còn kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

b) Không bảo đảm các điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy sau khi đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này.

 CRS VINA nhận tư vấn hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh PCCC theo quy đinh của Bộ Công An.

Thủ tục nhanh chóng, lệ phí ưu đãi

Liên hệ tư vấn:

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://chungnhaniso.com.vn/

 🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

🍂 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

🍂 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

🍂 Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

🍂 Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

 

5/5 - (2 bình chọn)

Đăng bởi by & filed under Tin tức.