Theo quy định của pháp luật, các cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy sau khi được cơ quan Công an cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Vậy thủ tục xin giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy như thế nào? Thành phần hồ sơ bao gồm những gì? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy.

CRS VINA xin tư vấn tới quý khách hàng thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy. Hotline tư vấn: 0903.980.538

 

Các ngành nghề kinh doanh dịch vụ PCCC nào cần xin giấy phép kinh doanh?

Xin giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy

Giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy là Giấy phép ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy, là giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các cơ sở ghi nhận đạt đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy là hoạt động kinh doanh các dịch vụ liên quan đến phòng cháy chữa cháy bao gồm:

icon dong hungole blog 201 Tư vấn thiết kế PCCC

icon dong hungole blog 201 Tư vấn thẩm định.

icon dong hungole blog 201 Tư vấn giám sát.

icon dong hungole blog 201 Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật.

icon dong hungole blog 201 Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

icon dong hungole blog 201 Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy.

icon dong hungole blog 201 Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

icon dong hungole blog 201 Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

icon dong hungole blog 201 Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

Cơ sở pháp lý

icon-dong-hungole-blog (30) Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
icon-dong-hungole-blog (30) Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
icon-dong-hungole-blog (30) Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.
 

Đối tượng thực hiện

Cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là cơ sở kinh doanh), gồm: Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức; hộ kinh doanh

Điều kiện cụ thể kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

✔️ Các co sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

✔️ Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy. Trường hợp người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh là người nước ngoài, đã có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy hoặc chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp thì phải có văn bản hợp pháp hóa lãnh sự.

✔️ Doanh nghiệp, cơ sở phải có cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:

⭐ Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế; tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điểm b, c Khoản 3 Điều 47 Nghị định này.

⭐ Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Khoản 4 Điều 47 Nghị định này.

⭐ Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 06 tháng.

⭐ Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

⭐ Có ít nhất 02 người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh thiết bị PCCC.

⭐ Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn chuyển giao công nghệ; phương tiện, thiết bị phục vụ huấn luyện, địa điểm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

⭐ Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

⭐ Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

Thành phần hồ sơ khi xin cấp giấy phép kinh doanh PCCC

Các cá nhân, doanh nghiệp khi có nhu cầu xin cấp giấy phép kinh doanh PCCC cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sau:

📎 Văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy (Mẫu PC21 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an);

📎 Bản sao (có công chứng hoặc có bản gốc kèm theo để đối chiếu) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở;

📎 Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao (có công chứng hoặc có bản gốc kèm theo để đối chiếu) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân;

📎 Bản sao (có công chứng hoặc có bản gốc kèm theo để đối chiếu) văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân;

📎 Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

📎 Các cá nhân, doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 hồ sơ đầy đủ theo các thành phần trên. Và nộp cho cơ quan có thẩm quyền để thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh.

Quy trình thực hiện xin cấp giấy phép

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

Bước 3: Cá nhân, tổ chức phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong việc kiểm tra các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy

Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho doanh nghiệp, cơ sở thuộc các Bộ, ngành ở Trung ương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho các doanh nghiệp, cơ sở ở địa phương và những trường hợp do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền.

 

Đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ PCCC

Nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuẩn bị và hoàn tất hồ sơ cũng như theo dõi quá trình cấp phép. CRS VINA gửi đến quý khách hàng dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ phngf cháy chữa cháy.

Thời gian thực hiện nhanh chóng, chi phí hợp lý.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ, tư vấn:

👉 Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

👉 Soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh

👉 Nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy tại cơ quan nhà nước

👉 Nhận kết quả và bàn giao cho quý khách hàng

Mọi thắc mắc và có vấn đề gì cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://chungnhaniso.com.vn/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

icon-dong-hungole-blog (340) Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

icon-dong-hungole-blog (340) Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

icon-dong-hungole-blog (340) Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

icon-dong-hungole-blog (340) Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Rate this post

Đăng bởi by & filed under Tin tức, Đào Tạo - Huấn Luyện.