Trong môi trường làm việc hằng ngày, người lao động thường xuyên tiếp xúc với những mối nguy tiềm ẩn gây mất an toàn toàn lao động, ảnh hướng đến sức khoẻ người lao động, gây bệnh nghề nghiệp, thập chí là từ vong nếu không may xảy ra tai nạn lao động. Do đó, để giảm thiểu những thiệt hại do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp gây ra, mỗi cơ sở lao động cần hải thiết lập các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Người tham gia lao động cần được huấn luyện kiến thức cơ bản về an toàn lao động. Công ty chúng tôi thường xuyên mở các lớp học an toàn lao động ở TP HCM theo đúng quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP nhằm giải quyết vấn đề cấp thiết của doanh nghiệp. Liên hệ hotline 0903.980.538

 

Tại sao cần hải học an toàn lao động?

Học an toàn lao động ở TP HCM

 • Tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tránh bị xử lí vi phạm
 • Người lao động sau khi được huấn luyện an toàn lao động sẽ có thể nhận biết được các nguy cơ tiềm ẩn của tai nạn lao động.
 • Doanh nghiệp có thiết lập những biện pháp phòng ngừa rủi ro trong quá trình sản xuất, nhờ vậy mà quá trình sản xuất không bị gián đoạn ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
 • Giúp giảm thiểu tối đa chi phí về sự cố do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
 • Người lao động an tâm về an toàn vệ sinh lao động, từ đó tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp.

Đối tượng cần học an toàn lao động

Nhóm 1. Người quản lí phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động

 • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, phòng ban, chi nhánh trực thuộc hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động.
 • Phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kĩ thuật hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động.
 • Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 2. Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động

 • Người làm chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động
 • Người đang giám sát trực tiếp về an toàn lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3. Người đang làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

 • Kinh doanh, sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm.
 • Chế tạo, lắp ráp thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn về sinh lao động.
 • Vận hành máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.
 • Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.
 • Tháo dỡ, kiểm tra thiết bị vật tư có yêu có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.
 • Kiểm định kĩ thuật an toàn thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.
 • Các công việc làm việc trên cao hoặc nơi cheo lao nguy hiểm,
 • Các công việc trên sông, trên biển, lặn dưới nước.
 • Chế tạo, vận hành sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra máy, thiết bị trong hang hầm, hầm tàu, phương tiện thủy.
 • Các công việc trong không gian hạn chế.
 • Các công việc làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại.
 • Các công việc trực tiếp thi công xây dựng công trình: xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị đối với công trình xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo, di dời, phục hồi, tu bổ; phá vỡ công trình và bảo trì công trình xây dựng.
 • Các công việc làm về thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và hệ thông điện.
 • Các công việc làm về hàn cắt kim loại.

Nhóm 4. Người lao động không thuộc nhóm 1,2,3, và 5 bao gồm cả người học nghề và thử việc.

Nhóm 5. Người làm công tác y tế.

Nhóm 6.  An toàn vệ sinh viên.

 

 

Nội dung và thời gian huấn luyện an toàn lao động

 Huấn luyện an toàn lao động theo Nghị định 44 có thời gian đào tạo và nội dung khác so với thông tư 27 trước đây.

Nhóm 1: ( thời gian là 16h tương đương 2 ngày)

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động.
 • Công tác tổ chức bộ máy quản lí và thực hiện quy định về an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.
 • Phân định và giao quyền hạn, trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động.
 • Các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm gây hại và biện pháp ngăn ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

Nhóm 2: ( thời gian 48h tương đương với 6 ngày)

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động.
 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
 • Tổng hợp các kiến thức về máy móc, thiết bị, vật tư, các chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, gây hại.
 • Quy trình làm việc an toàn với máy móc, thiết bị, vật tự có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 3: (thời gian là 24h tương đương 3 ngày)

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Tổng hợp kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động
 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành

Nhóm 4: (thời gian là 16h tương đương 2 ngày)

 • Hệ thống kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động
 • Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc bao gồm quy trình làm việc cũng như yêu cầu cụ thể về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở làm việc.

Nhóm 5. (thời gian là 56h tương đương 7 ngày)

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động.
 • Tổ chức quản lí bộ máy và thực hiện quy định về an toàn lao động tại cơ sở
 • Phân định quyền hạn và trách nhiệm về công tác an toàn lao động
 • Hệ thống kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm gây hại. Phương pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.
 • Văn hóa an toàn trong kinh doanh sản xuất
 • Huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

Nhóm 6: (thời gian là 4 giờ ngoài thời gian đã được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động)

 • Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo nhóm 4
 • Kĩ năng và phương pháp hoạt động của an toàn về sinh viên

Thời hạn của giấy chứng chỉ/ chứng nhận và huấn luyện an toàn lao động định kì

Nhóm 1. Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động có thời hạn 2 năm. Định kỳ 02 năm 1 lần phải tham gia huấn luyện định kỳ theo quy định của pháp luật.

 

Nhóm 2. Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động có thời hạn 2 năm. Định kỳ 02 năm 1 lần phải tham gia huấn luyện định kỳ theo quy định của pháp luật.

Nhóm 3. Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động có thời hạn 2 năm. Định kỳ 02 năm 1 lần phải tham gia huấn luyện định kỳ theo quy định của pháp luật.

 

Nhóm 4. Huấn luyện định kì ít nhất mỗi năm một lần.

Nhóm 5. Giấy chứng nhận, thời hạn 2 năm; chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, thời hạn 5 năm; huấn luyện định kì ít nhất 2 năm một lần.

Nhóm 6. Giấy chứng nhật thời hạn 2 năm, huấn luyện định kì ít nhất 2 năm một lần.

Sau khi tham gia khóa học an toàn lao động ở TP HCM học viên sẽ được cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động có giá trị trên toàn quốc.

Địa chỉ học an toàn lao động ở TP HCM

Hiện nay tại TP HCM có nhiều đơn vị mở lớp học an toàn lao động phục vụ số lượng người lao động ngày một nhiều tại thành phố này.

Crs Vina GCN HLAT

Quý học viên và doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký học an toàn lao động ở TP HCM vui lòng liên hệ CRS VINA.

✔️ Chúng tôi là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực huấn luyện an toàn lao động và được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp phép đủ điều kiện hoạt động đào tạo an toàn lao động.

✔️ Đội ngũ giảng viên chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm thực tế, nhiều năm đứng lớp huấn luyện an toàn lao động đảm bảo mang đến những buổi học đầy đủ kiến thức.

✔️ Được cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật và có giá trị toàn quốc.

✔️ Học phí và địa điểm học linh hoạt theo số lượng học viên.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

Website: https://daotaoantoan.org/

Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

Email: lananhcrsvina@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

5/5 - (1 bình chọn)

Đăng bởi by & filed under Đào Tạo - Huấn Luyện.