Người sử dụng lao động phải thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại lao động lần đầu và khi có sự thay đổi về công nghệ, quy trình tổ chức sản xuất dẫn đến việc thay đổi về điều kiện lao động hoặc khi thực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động mà phát hiện những yếu tố nguy hiểm, có hại mới phát sinh so với lần đánh giá trước đó nhưng phải bảo đảm thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại điều kiện lao động tối thiểu 01 lần trong vòng 05 năm. Dưới đây là các thông tin đánh giá môi trường lao động Thông tư 29/2021/BLĐTBXH

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đánh giá môi trường lao động Thông tư 29/2021/TT-BLĐ-TBXH

Đánh giá môi trường lao động thông tư 29/2021/BLĐTBXH

HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

STT (yếu tố)

Chỉ tiêu về điều kiện lao động

Mức xếp điểm của từng chỉ tiêu

 

 

1 điểm

2 điểm

3 điểm

4 điểm

5 điểm

6 điểm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

A. Nhóm yếu tố đánh giá về vệ sinh môi trường lao động

1

Vi khí hậu

 

 

 

 

 

 

1.1

Nhiệt độ không khí (°C)

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Làm việc trong nhà:

 

 

 

 

 

 

 

– Vi khí hậu nóng

20 – 22

> 22 – 27

> 27 – 32

> 32 – 40

> 40 – 46

> 46

– Vi khí hậu lạnh

22 – 20

< 20 – 18

< 18 – 11

< 11 – 0

< 0 – 10

< – 10

– Nhiệt độ chênh lệch trong phòng, nhà xưởng cao hơn ngoài trời

Không chênh

< 1

1 – 5

> 5 – 8

> 8 – 14

> 14

1.1.2

Làm việc ngoài trời được 4 điểm

 

 

 

 

 

 

1.2

Độ ẩm, tốc độ gió: độ ẩm > 90%; tốc độ gió là 0(m/s) thì nâng điểm của nhiệt độ thêm 1 điểm

 

 

 

 

 

 

1.3

Bức xạ nhiệt (W/m2)

Dưới giới hạn cho phép

Đạt giới hạn cho phép

≤ 0,5

> 0,5 – 2

> 2 – 5

> 5

2

Áp lực không khí

 

 

 

 

 

 

2.1.

Vượt áp lực khí quyển bình thường (atm)

Dưới giới hạn cho phép

0,2 – 0,6

0,7 – 1,8

1,9 – 3,0

> 3

2.2.

Giảm áp lực không khí: độ cao nơi làm việc so với mực nước biển (m)

100

> 100 – 500

>500 – 1000

>1000 – 2000

>2000 – 4000

> 4000

3

Nồng độ hơi khí độc lớn hơn mức quy định của giới hạn cho phép (lần)

<1

1-1,5

> 1,5 – 2

> 2 – 3

> 3

4

Nồng độ bụi lớn hơn so với mức quy định của giới hạn cho phép (lần)

<1

1 – 2

> 2 – 5

> 5 – 10

> 10

5

Tiếng ồn trong sản xuất vượt giới hạn cho phép (dBA)

1 – 5

>5 – 10

> 10 – 20

> 20

6

Rung xóc

 

 

 

 

 

 

6.1

Gia tốc (m/s2)

Đạt giới hạn cho phép

<1

1 – 1,4

> 1,4 – 2

> 2 – 2,8

> 2,8

6.2

Vận tốc (m/s)

Dưới giới hạn cho phép

Đạt giới hạn cho phép

<1

>1 – 2

> 2 – 3

> 3

7

Điện từ trường tần số radio

 

 

 

 

 

 

7.1

Điện trường (V/m)

Dưới giới hạn cho phép

Đạt giới hạn cho phép

1 – 5

> 5 – 10

> 10 – 20

> 20

7.2

Từ trường (A/m)

Dưới giới hạn cho phép

Đạt giới hạn cho phép

1 – 5

> 5 – 10

> 10 – 20

> 20

8

Điện từ trường tần số công nghiệp

 

 

 

 

 

 

8.1

Điện trường (kV/m)

Dưới giới hạn cho phép

Đạt giới hạn cho phép

> 5 – 10

> 10 – 20

> 20 – 25

> 25

8.2

Từ trường (A/m)

Dưới giới hạn cho phép

Đạt giới hạn cho phép

> 1 – 50

> 50 – 100

> 100 – 150

> 150

9

Bức xạ ion hoá (mSV/năm)

Dưới giới hạn cho phép

Đạt giới hạn cho phép

1 – 5

> 5 – 10

> 10 – 15

> 15

10

Tiếp xúc với sinh vật có hại

 

 

 

 

 

 

10.1

Tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm

Không tiếp xúc

Nguy cơ tiếp xúc chưa rõ ràng

Có thể có nguy cơ tiếp xúc, có khả năng gây bệnh

Gây bệnh truyền nhiễm nhóm C theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Gây bệnh truyền nhiễm nhóm B theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Gây bệnh truyền nhiễm nhóm A theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm

10.2

Tiếp xúc thực vật, động vật ốm, ác thú, rắn độc (chưa được phân loại vào nhóm 10.1)

Không tiếp xúc

Có thể có nguy cơ tiếp xúc, có khả năng gây bệnh

Gây bệnh nhẹ, chữa khỏi

Gây bệnh nặng có biện pháp phòng chữa bệnh tin cậy

Gây bệnh rất nguy hiểm, có biện pháp phòng chữa tin cậy

Gậy bệnh rất nguy hiểm, chưa có biện pháp phòng và chữa chắc chắn

 

B. Nhóm yếu tố đánh giá tác động về tâm sinh lý lao động

11

Mức tiêu hao năng lượng cơ thể (Kcal/ca làm việc)

<900

900 – 1270

1271 – 1790

1791 – 2180

2181 – 2350

> 2350

12

Biến đổi hệ tim mạch khi làm việc

 

 

 

 

 

 

12.1

Tần số nhịp tim trung bình: lấy bình quân của nhóm trong suốt ca lao động (nhịp/phút)

< 74

74 – 80

81 – 85

86 – 90

91 – 100

>100

12.2

Tăng huyết áp tâm thu (so với đầu ca) (mmHg)

≤ 10

11 – 20

21 – 30

31 – 40

41 – 50

≥ 51

12.3

Tăng áp lực mạch (so với đầu ca) (mmHg)

≤ 40

41 – 45

46 – 50

51 – 55

56 – 60

≥ 61

13

Mức chịu tải của cơ bắp khi làm việc: giảm sức bền lực cơ (% số người so với đầu ca)

Tới 20

>20 – 30

>30 – 40

>40 – 50

> 50 – 70

>70

14

Biến đổi chức năng hệ thần kinh trung ương

 

 

 

 

 

 

14.1

Tăng thời gian phản xạ thị – vận động so với đầu ca (%)

Tới 10

>10 – 20

>20 – 30

>30 – 40

>40 – 50

>50

14.2

Tăng thời gian phản xạ thính – vận động so với đầu ca (%)

Tới 10

>10 – 20

>20 – 30

>30 – 40

>40 – 50

>50

14.3

Giảm tần số nhấp nháy ánh sáng tới hạn (CFF) (% số người so với đầu ca)

Tới 10

>10 – 30

>30 – 50

>50 – 70

>70 – 90

>90

14.4

Tăng tỷ lệ biến thiên nhịp tim dạng trội giao cảm (% số người có biến thiên nhịp tim dạng trội giao cảm)

Tới 10

>10 – 30

>30 – 50

>50 – 70

>70 – 90

>90

15

Mức hoạt động não lực

 

 

 

 

 

 

15.1

Đặc điểm công việc – Mức hoạt động não lực khi làm việc

Giải quyết công việc rất đơn giản

Giải quyết công việc đơn giản

Giải quyết công việc phức tạp

Giải quyết công việc phức tạp, phải tìm kiếm thêm thông tin

Giải quyết công việc rất phức tạp, tích cực tìm kiếm thông tin trong điều kiện áp lực về thời gian; yêu cầu tập trung chú ý cao, trí nhớ tức thời và lâu dài

Giải quyết công việc rất phức tạp, tích cực tìm kiếm thông tin trong điều kiện áp lực về thời gian; yêu cầu tập trung chú ý cao, trí nhớ tức thời và lâu dài, trách nhiệm công việc cao

15.2

Biến đổi khả năng nhớ: Giảm dung lượng nhớ (% sau ca lao động so với trước ca)

Tới 5

> 5 – 15

> 15 – 25

> 25 – 35

> 35 – 45

> 45

16

Căng thẳng thị giác

 

 

 

 

 

 

16.1

Cường độ chiếu sáng dưới giới hạn cho phép (Lux) do yêu cầu công nghệ hoặc điều kiện kỹ thuật không thể khắc phục

≤ 30

>30 – 50

>50 – 100

>100 – 150

>150 – 200

>200

16.2

Độ lớn chi tiết cần phân biệt khi nhìn (mm)

>5

5 – 1,0

<1 – 0,5

<0,5 – 0,3

<0,3 – 0,1

<0,1

16.3

Thời gian quan sát màn hình điện tử (giờ/ca lao động)

 

 

 

 

 

 

16.3.1

Đối với loại hiển thị bằng chữ/ số (giờ)

<1

1 -<2

2 -<3

3 -<4

4 – 6

>6

16.3.2

Đối với loại hiển thị bằng đồ thị (giờ)

<1

1 -<3

3 -<5

5 -<6

6 – 7

>7

17

Độ căng thẳng chú ý và mệt mỏi thần kinh

 

 

 

 

 

 

17.1

Số đối tượng phải quan sát đồng thời

Dưới 5

5 – 10

11 – 25

26 – 30

30 – 50

>50

17.2

Thời gian quan sát/tập trung chú ý (% ca)

Dưới 25

25 – 50

51 – 75

76 – 90

91 – 95

>95

17.3

Tăng thời gian làm thử nghiệm/ test chú ý (% so với đầu ca)

Tới 10

>10 – 20

>20 – 30

>30 – 40

>40 – 50

>50

17.4

Gánh nặng đối với cơ quan thính giác (khi phải tiếp nhận lời nói hoặc phân biệt âm thanh)

Luôn tiếp nhận và hiểu rõ lời nói và tín hiệu

Tiếp nhận và hiểu rõ lời nói và tín hiệu từ 99-100% trong điều kiện không có nhiễu

Tiếp nhận và hiểu rõ lời nói và tín hiệu từ 70- 90%. Có nhiễu và vẫn nghe được trong khoảng cách ≤3,5m

Tiếp nhận và hiểu rõ lời nói và tín hiệu từ 50 – 70%. Có nhiễu và vẫn nghe được trong khoảng cách ≤2m

Tiếp nhận và hiểu rõ lời nói và tín hiệu từ <50- 30%. Có nhiễu và vẫn nghe được trong khoảng cách ≤1,5m

Tiếp nhận và hiểu rõ lời nói và tín hiệu từ <30%. Có nhiễu và vẫn nghe được trong khoảng cách ≤1m

17.5

Gánh nặng với cơ quan phát âm (số giờ phải nói trong 1 tuần)

<8

8 -<16

16 -<20

20 -<25

25 -<30

>30

 

C. Nhóm yếu tố đánh giá về Ecgônômi – tổ chức lao động

18

Mức tiếp nhận thông tin: số tín hiệu tiếp nhận trong một giờ (chỉ đánh giá các công việc trong ngành cơ yếu, bưu điện viễn thông, tin học)

<25

25 – 75

76 – 175

176 – 300

301 – 400

>400

19

Mức đơn điệu của lao động trong sản xuất dây chuyền

 

 

 

 

 

 

19.1

Thời gian lặp lại thao tác (giây)

>40

40 – 30

29 – 20

19 – 10

6 – 9

<5

19.2

Số lượng thao tác cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản hoặc những thao tác lặp lại nhiều lần

>15

10 – 15

9 – 6

5 – 3

3 – 2

<2

20

Nhịp điệu cử động, số lượng động tác trong 1 giờ của:

 

 

 

 

 

 

20.1

Lớp chuyển động nhỏ: ngón tay, cổ tay, cẳng tay

< 1000

1000 – 2000

>2000 – 3000

>3000 – 4000

>4000 – 5000

>5000

20.2

Lớp chuyển động lớn: vai, cánh tay, cẳng chân

< 250

250 – 500

>500 – 750

>750 – 1000

>1000 – 1500

>1500

21

Vị trí, tư thế lao động và đi lại trong ca làm việc

 

 

 

 

 

 

21.1

Làm trên giá cao hay dây treo (so với mặt sàn làm việc)

Không làm trên cao

Cao dưới 2m

Cao 2 đến 5m

Cao hơn 5m

Cao hơn 5m, treo người trên dây

Cao hơn 5m, treo người trên dây, không gian hạn chế

21.2

Làm việc ớ địa hình dốc (độ)

0

> 0 – 10

> 10 – 15

> 15 – 30

> 30 – 45

> 45

21.3

Tư thế làm việc

Thoải mái, nhẹ nhàng

di chuyển vật nặng trên 5kg

Kém thoải mái, ngồi hoặc đứng, chân tay và thân ở vị trí thuận lợi

Gò bó, kém thoải mái, ngồi hoặc đứng, chân tay, thân ở vị trí thuận lợi và thời gian duy trì tư thế lâu

Gò bó, chật hẹp tới 50% ca lao động, có khi phải quỳ gối, nằm, cúi khom

Gò bó, chật hẹp quá 50% ca lao động, có khi phải quỳ gối, nằm, cúi khom – di chuyển vật nặng

21.4

Làm việc ở tư thế cúi khom

Không phải cúi

Góc cúi đến 30° dưới 50% ca hoặc cúi đến 60° dưới 25% ca

Góc cúi đến 30° tới 50% ca hoặc cúi đến 60° tới 25% ca

Góc cúi đến 30° quá 50% ca hoặc cúi đến 60° tới 50%, hoặc cúi 90° tới 25% ca

Góc cúi tới 60° quá 50% ca hoặc cúi 90° tới 50% ca

Góc cúi 90° quá 50% ca

21.5

Làm việc phải cúi gập thân mình nhiều lần

Góc cúi tới 30°, <30 lần/ca

Góc cúi tới 30°, 30-50 lần/ca

Góc cúi tới 30°, 51-300 lần/ca, cúi 60° dưới 100 lần/ca

Góc cúi tới 30°, trên 300 lần/ca, tới 60°, 100-300 lần/ca, cúi 90° tới 100 lần/ca

Góc cúi 60° đến > 300 lần/ca, cúi 90° trên 100- 200 lần/ca

Góc cúi 90°>200 lần/ca

21.6

Phải đi lại trong lúc làm việc, km/ca (có mang vác trên 5kg; có thao tác trên 25% thời gian ca)

4

> 4 – 7

> 7 – 10

> 10 – 17

> 17 – 25

> 25

22

Chế độ lao động

 

 

 

 

 

 

 

22.1

Làm việc theo ca kíp

1 ca hoặc hành chính, không có ca đêm và thời gian lao động ≤6 giờ/ ca

1 ca hoặc hành chính, không có ca đêm

2 ca, không có ca đêm

3 ca, có ca đêm

> 70% thời gian của ca là làm đêm

Chế độ thay ca không ổn định và có làm đêm

 

22.2

Thời gian lao động mỗi ca (giờ)

≤ 8

9 – 11

12

23

Nội dung công việc và trách nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

23.1

Nội dung công việc cần giải quyết

Làm việc theo kế hoạch cá nhân, tâm lý thoải mái

Làm việc theo kế hoạch trên giao, có thể tự điều chỉnh, tâm lý thoải mái; không cần phải ra quyết định

Làm việc phức tạp; giải quyết công việc theo chỉ dẫn quy trình

Làm việc phức tạp, liên quan đến con người; cần phải ra quyết định

Làm việc phức tạp, cần phải ra quyết định; trách nhiệm vật chất cao hoặc liên quan đến nhiều người

Phải ra quyết định khẩn cấp khi thiếu thời gian hoặc trong tình huống nguy hiểm; nguy hiểm trực diện; chịu trách nhiệm cao về sự an toàn cho người và tài sản

 

23.2

Mức độ trách nhiệm với công việc

Có trách nhiệm vừa phải về thực hiện từng nhiệm vụ riêng lẻ

Có trách nhiệm về thực hiện từng nhiệm vụ riêng lẻ mức cao. Có cố gắng trong công việc theo cá nhân người lao động

Có trách nhiệm của người phụ giúp công việc về chất lượng. Có cố gắng trong công việc theo đóng góp ở cấp lãnh đạo cao hơn người lao động (đội trưởng…)

Chịu trách nhiệm chính về chất lượng, sản phẩm. Có điều chỉnh cố gắng trong công việc của toàn bộ tập thể (nhiều người, cả nhóm, cả đoàn…)

Chịu trách nhiệm cuối cùng với công việc, chất lượng sản phẩm. Công việc có thể gây hỏng thiết bị, công nghệ hoặc gây nguy hiểm tới tính mạng con người

Chịu trách nhiệm chính về tính mạng con người hoặc bí mật của ngành, của quốc gia

  1. Về nhiệt độ: các nghề, công việc làm trong phòng điều hòa hoặc ở những nơi có hệ thống cấp lạnh được đánh giá theo hai giải nhiệt độ.
  2. Các số liệu về yếu tố vật lý, hóa học, sinh học cần được tập hợp ở 3 thời điểm thích hợp.
  3. Các chỉ tiêu tâm sinh lý cần được thu thập từ những thử nghiệm có thiết kế hợp lý và dụng cụ phương tiện đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu.

Phiếu ghi tổng hợp kết quả đo, đánh giá điều kiện lao động

Tên nghề, công việc được đánh giá:

Tên đơn vị nơi đánh giá:

Thứ tự

Yếu tố/chỉ tiêu

Kết quả khảo sát

Điều chỉnh theo thời gian

Điểm

Ghi chú

Kết quả đo

Điểm theo kết quả đo

Thời gian tiếp xúc

Điểm trừ

1

2

3

4

5

6

7 = 4-6

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xếp loại:

Bảng tổng hợp đề xuất phân loại

NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

STT

Tên nghề, công việc

Đặc điểm điều kiện lao động

Điểm

Đề xuất phân loại

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ vào kết quả phân loại lao động theo phương pháp được quy định tại Thông tư này, trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề thì người sử dụng lao động có văn bản gửi bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan để xem xét, tổng hợp, đồng thời gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tài liệu gửi kèm văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm:

🔹 Tóm tắt hiện trạng các chức danh nghề, công việc đặc thù của ngành, lĩnh vực và so sánh với Danh mục nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành; lý do đề xuất bổ sung, sửa đổi.

🔹 Số liệu đo, đánh giá các yếu tố đặc trưng về điều kiện lao động đối với các chức danh nghề, công việc đề nghị bổ sung, sửa đổi và phiếu ghi tổng hợp kết quả theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

🔹 Bảng tổng hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung việc phân loại nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực rà soát nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; xem xét ý kiến của người sử dụng lao động để đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục nghề phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội, khoa học công nghệ và quản lý trong từng thời kỳ, gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phân loại lao động Thông tư 29/2021 theo điều kiện lao động

Phân loại lao động theo điều kiện lao động đối với nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động để thực hiện các chế độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức khoẻ đối với người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Loại điều kiện lao động

✔️  Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại V, VI.

✔️  Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại IV.

✔️  Nghề, công việc không nặng nhọc, không độc hại, không nguy hiểm là nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại I, II, III.

Sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

🔸 Việc rà soát, đánh giá phải được thực hiện đối với nghề, công việc thuộc ngành, lĩnh vực cụ thể.

🔸 Quá trình chọn mẫu để rà soát, đánh giá phải được thực hiện phù hợp với từng loại hình, quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đại diện vùng, miền lấy mẫu.

🔸 Kết quả rà soát, đánh giá, phân loại lao động theo điều kiện lao động được sử dụng để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề là kết quả rà soát, đánh giá được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng cho đến tháng đề xuất.

Tổ chức đánh giá điều kiện lao động

Tổ chức đánh giá điều kiện lao động phải là tổ chức đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

CRS VINA là đơn vị được cấp phép hoạt động quan trắc môi trường lao động, thực hiện đánh giá phân loại điều kiện lao động theo Thông tư 29/2021.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu thực thực hiện đánh giá phân laoij điều kiện lao động hoặc có cần tư vấn những nội dung liên quan, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://chungnhaniso.com.vn/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

✔️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

✔️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

✔️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

✔️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

✔️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

 

Rate this post

Đăng bởi by & filed under Đào Tạo - Huấn Luyện, Tin tức, Tư vấn môi trường.