Khi các doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ phòng cháy chữa cháy thì những người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với hoạt động kinh doanh. Kinh doanh PCCC là ngành kinh doanh có điều kiện nên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân sự, phải có chứng chỉ hành nghề PCCC mới có thể kinh doanh ngành nghề này.

 

 

CRS VINA nhận tư vấn hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề PCCC theo Nghị định 79 mới nhất của Bộ Công An.

Thủ tục nhanh chóng, lệ phí ưu đãi

Hotline: 0903.980.538

 

Cơ sở pháp lý cấp chứng chỉ hành nghề PCCC

 

– Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013.

– Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

– Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Danh mục các ngành nghề kinh doanh PCCC cần phải có chứng chỉ hành nghề.

👉 Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

👉 Tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy.

👉 Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

👉 Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.

👉 Chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

 

Điều kiện và yêu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy

– Cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC phải tốt nghiệp chuyên ngành PCCC trình độ trung cấp trở lên. Nếu cá nhân tốt nghiệp các chuyên ngành khác sẽ phải hoàn thành lới bồi dưỡng kiến thức về PCCC khóa 6 tháng, sau khi học xong sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

– Giấy chứng nhận (hoặc chứng chỉ) đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ (tùy theo lĩnh vực).

– Cá nhân có ít nhất 03 – 05 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

Nghề PCCC gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, mỗi ngành có điều kiện khác nhau. Dưới đây là điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề PCCC cho từng lĩnh vực:

Điều kiện cấp chứng chỉ ngành tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy:

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC; hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn.

– Có chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khóa 6 tháng).

– Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế về PCCC.

Thiết kế về PCCC tối thiểu 05 công trình.

 Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thẩm định phòng cháy chữa cháy

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC.

– Nếu bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn phải có kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khóa 6 tháng).

– Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tham gia thẩm định về PCCC.

– Đã tham gia thực hiện thiết kế về PCCC tối thiểu 05 công trình.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC.

– Nếu bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn phải Có kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khóa 6 tháng).

– Thời gian kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm tham gia thẩm định về PCCC.

– Thiết kế về PCCC tối thiểu 05 công trình.

 Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy

– Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành PCCC trở lên.

– Nếu bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn phải Có kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khóa 6 tháng).

– Giấy chứng nhận (hoặc chứng chỉ) đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công.

– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy chữa cháy

– Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành PCCC trở lên.

– Nếu bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn phải Có kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khóa 6 tháng).

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

Thành phần hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề PCCC:

Các cá nhân sau khi đạt đủ điều kiện để xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC theo từng lĩnh vực, tiến hành chuẩn bị hồ sơ đầy đủ các thành phần:

 – Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề PCCC (Mẫu PC23 -TT 66/2014/TT-BCA).

– Chứng chỉ cũ đã cấp (nếu xin cấp đổi, cấp lại).

– 02 Bằng tốt nghiệp photo công chứng.

– 02 ảnh màu cỡ 3x4cm.

– Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề về PCCC (kèm theo Mẫu PC23- TT 66/2014/TT-BCA).

– 02 Chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ (nếu yêu cầu) photo công chứng.

Đối với trường hợp cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề PCCC không phải do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cấp thì phải làm thủ tục để được cấp đổi chứng chỉ về PCCC.

Hồ sơ đề nghị cấp đổi, gồm: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề PCCC, kèm theo bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ. Chứng chỉ cũ đã được cấp.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề PCCC

Sau khi hoàn thành hồ sơ đầy đủ, cá nhân sẽ gửi về Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ và chờ ngày nhận giấy chứng nhận. Đây là cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy.

Trình tự xin cấp chứng chỉ hành nghề phòng cháy, chữa cháy

💢 Bước 1:

Cá nhân chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan có thẩm quyền nêu trên.

Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và không hợp lệ thì cơ quan này sẽ hướng dẫn người nộp sửa đổi, bổ sung.

💢 Bước 2:

Trong thời hạn 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy cho cá nhân.

💢 Bước 3:

Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân đến Cục Cảnh sát PCCC và CNCH để nhận kết quả.

Cá nhân và đơn vị có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC vui lòng liên hệ 0903.980.538 để được tư vấn các điều kiện, chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định pháp luật. Quy trình thủ tục làm việc nhanh chóng và hiệu quả.

CRS VINA nhận tư vấn các dịch vụ xin cấp chứng chỉ hành nghề về PCCC:

Giấy phép kinh doanh PCCC.

Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy

Tư vấn cấp chứng chỉ thi thông PCCC.

Liên hệ tư vấn:

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://chungnhaniso.com.vn/

 🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

🍂 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

🍂 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

🍂 Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

🍂 Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

 

Rate this post

Đăng bởi by & filed under Đào Tạo - Huấn Luyện, Tin tức.