An toàn điện là một trong những vấn đề quan trọng trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Điện rất hữu ích cho cuộc sống. sản xuất, kinh doanh hiện nay. Nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn những rủi ro, tai nạn có thể làm tổn thương nghiêm trọng đến con người và gây thiệt hại về tài sản. Chính vì thế, để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ rủi ro do điện gây ra, đảm bảo an toàn trong công việc và đảm bảo an toàn cho bản thân, người xung quanh, các bạn phải tham gia các khoá đào tạo an toàn điện Thông tư 05/2021/TT-BCT. Các bạn có nhu cầu đăng ký khoá đào tạo, vui lòng liên hệ hotline 0903.980.538

CRS VINA tổ chức tuyển sinh đào tạo an toàn điện Thông tư 05/2021/TT-BCTcấp thẻ an toàn điện tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Quý doanh nghiệp, học viên có nhu cầu, vui lòng liên hệ 0903.980.538 để được tư vấn và hướng dẫn đăng ký tham gia khoá đào tạo.

Đối tượng đào tạo an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT-BCT

Theo Thông tư 05/2021/TT-BCT quy định những đối tượng cần tham gia đào tạo an toàn điện bao gồm:

▪️ Người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp, bao gồm cả treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo – đếm điện năng. Những người là điều độ viên.

▪️ Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo thuộc tổ chức hoạt động theo Luật Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.

▪️ Người lao động làm nghề vận hành, sửa chữa, dịch vụ điện cho các tổ chức, doanh nghiệp.

▪️ Tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện hay có sử dụng điện thì tất cả công nhân phải được tham gia đào tạo an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT-BCT.

▪️ Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn trong ngành điện của đơn vị, tổ chức.

▪️ Người lao động làm công việc trực tiếp có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động,vệ sinh lao động đối với các thiết bị điện – kỹ thuật điện.

Đào tạo an toàn điện tại Hồ Chí Minh

 

Nội dung huấn luyện

Đào tạo an toàn điện Thông tư 05/2021/TT-BCT

Nội dung huấn luyện chung

▪️ Sơ đồ hệ thống điện, các yêu cầu đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.

▪️ Biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc: khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu cần); Lập kế hoạch; Đăng ký lịch công tác; tổ chức đơn vị công tác; làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác; Thủ tục cho phép làm việc; Giám sát an toàn trong thời gian làm việc; Thủ tục kết thúc công việc và đóng điện trở lại.

▪️ Biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc: cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc. Kiểm tra không còn điện. Nối đất. Lập rào chắn, thiết lập vùng làm việc an toàn, treo biển cấm, biển báo.

▪️ Cách nhận biết và biện pháp loại trừ nguy cơ gây sự cố, rủi ro và tai nạn tại nơi làm việc và phương pháp tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, sơ cứu người bị tai nạn điện.

▪️ Tính năng, tác dụng, cách sử dụng, cách bảo quản, quy định về kiểm tra (thí nghiệm, kiểm định) các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động.

Nội dung huấn luyện cho người làm công việc vận hành đường dây

▪️ Đánh giá nhận diện nguy cơ rủi ro trong quản lý vận hành đường dây.

▪️ Quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố đường dây điện.

▪️ An toàn trong công việc: kiểm tra đường dây điện, làm việc trên đường dây điện đã cắt điện hoặc có điện; chặt – tỉa cây trong và gần hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện, làm việc trên cao.

Nội dung huấn luyện cho người làm công việc vận hành thiết bị, trạm điện.

▪️ Đánh giá, nhận diện nguy cơ rủi ro trong quản lý vận hành trạm điện.

▪️ Quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố, quy định an toàn cho thiết bị điện, trạm điện.

▪️ An toàn trong công việc: kiểm tra thiết bị điện, đưa thiết bị điện vào hoặc ngừng vận hành, làm việc với các thiết bị điện.

▪️ Phòng cháy chữa cháy cho thiết bị điện, trạm điện.

Nội dung huấn luyện cho người làm công việc xây lắp điện.

▪️ An toàn trong việc đào, đổ móng cột, đào mương cáp ngầm.

▪️ An toàn trong việc lắp, dựng cột.

▪️ An toàn trong việc rải, căng dây dẫn, dây chống sét.

▪️ An toàn trong việc lắp đặt thiết bị điện.

Nội dung huấn luyện cho người làm công việc thí nghiệm điện, kiệm định.

▪️ Quy trình vận hành, quy trình thí nghiệm, quy định an toàn cho các thiết bị của trạm kiểm định, phòng thí nghiệm; biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn khi thử nghiệm, kiểm định.

▪️ An toàn điện trong việc tiến hành thử nghiệm, kiểm định các thiết bị, dụng cụ điện, vật liệu điện.

Nội dung huấn luyện cho người làm công việc sửa chữa đường dây điện, thiết bị điện

▪️  Đối với đường dây điện: An toàn trong việc sửa chữa trên đường dây điện đã cắt điện hoặc có điện đi độc lập hoặc trong vùng ảnh hưởng của đường dây khác đang vận hành.

▪️ Đối với thiết bị điện: An toàn trong khi làm việc với từng loại thiết bị điện.

▪️ Nội dung huấn luyện cho người làm công việc treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng tại vị trí lắp đặt: An toàn trong việc treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng tại vị trí lắp đặt khi có điện hoặc không có điện.

Nội dung huấn luyện cho điều độ viên hệ thống điện

▪️  Các quy trình quy định liên quan đến điều độ, thao tác, xử lý sự cố.

▪️ An toàn khi thao tác, xử lý sự cố, giao nhận đường dây, thiết bị điện thuộc quyền điều khiển giữa điều độ viên với trực ban đơn vị quản lý vận hành.

Nội dung huấn luyện thực hành

▪️ Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động.

▪️ Phương pháp tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện và sơ cứu người bị tai nạn điện.

▪️ Những nội dung thao tác liên quan đến việc bảo đảm an toàn phù hợp với công việc của người lao động.

Hình thức và thời gian đào tạo huấn luyện

🔹 Huấn luyện lần đầu: Thực hiện khi người lao động mới được tuyển dụng. Thời gian huấn luyện lần đầu ít nhất 24 giờ.

🔹 Huấn luyện định kỳ: Thực hiện hàng năm. Thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 08 giờ.

🔹 Huấn luyện lại: Khi người lao động chuyển đổi vị trí công việc hoặc thay đổi bậc an toàn hoặc có sự thay đổi thiết bị, công nghệ; khi kết quả kiểm tra của người lao động không đạt yêu cầu hoặc khi người lao động đã nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên. Thời gian huấn luyện lại ít nhất 12 giờ.

Tùy theo điều kiện cụ thể, người sử dụng lao động có thể tổ chức huấn luyện riêng về an toàn điện theo nội dung quy định tại Thông tư này hoặc kết hợp huấn luyện các nội dung về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy hoặc phối hợp với đơn vị huấn luyện khác được pháp luật quy định.

Chi phí tổ chức huấn luyện, cấp thẻ do người sử dụng lao động chi trả.

Đào tạo an toàn trong lĩnh vực điện

 

Thẻ an toàn điện

Cấp thẻ an toàn được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

🔹 Sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và sát hạch đạt yêu cầu.

🔹 Khi người lao động chuyển đổi công việc.

🔹 Khi người lao động làm mất, làm hỏng thẻ.

🔹 Khi người lao động thay đổi bậc an toàn.

 

Đơn vị đào tạo an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT-BCT

CRS VINA là đơn vị tổ chức đào tạo, huấn luyện an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT-BCT. Chúng tôi được Bộ LĐ-TB&XH chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn lao động (Hạng C).

✔️ Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia đầu ngành với nhiều năm kinh nghiệm và đứng lớp.

✔️ Trang thiết bị hỗ trợ huấn luyện đầy đủ, bài giảng sinh động, thường xuyên cập nhật những kiến thức mới theo Luật và quy định hiện hành.

✔️ Có những khóa học thiết kế riêng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.

✔️ Hỗ trợ trước và sau khóa học hoàn toàn miễn phí, nhiệt tình và trách nhiệm.

✔️ Chi phí huấn luyện linh hoạt phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.

Quý doanh nghiệp có thắc mắc gì về khoá đào tạo, vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://chungnhaniso.com.vn/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

📌 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

📌 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

📌 Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

📌 Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (1 bình chọn)

Đăng bởi by & filed under Đào Tạo - Huấn Luyện.