Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Các yếu tố vệ sinh lao động bao gồm yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió); vật lý (bức xạ nhiệt, ánh sáng, tiếng ồn, rung, phóng xạ, điện từ trường), bụi; hóa học; vi sinh vật gây bệnh; tâm sinh lý lao động và éc-gô-nô-mi; và các yếu tố khác trong môi trường lao động luôn tồn tại trong môi trường làm việc, do đó việc đình kỳ Quan trắc môi trường lao động nhằm quản lý được môi trường làm việc của người lao động, phát hiện những yếu tố có hại để cải thiện điều kiện làm việc hoặc trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp, đảm bảo được an toàn sức khỏe cho người lao động.

1. Văn bản về Quan trắc môi trường lao động?

– Theo thông tư số 19/2011 của Bộ Y Tế ngày 06/06/2011 về “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp” . Theo đó mọi cơ sở lao động đều phải lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp.

– Theo Nghị định 44/2016/NĐ/CP ngày 15/05/2016 “Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, VSLĐ, về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn LĐ,HLAT,VSLĐ và quan trắc môi trường lao động.”

Xem thêm: Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Môi trường lao động là nơi diễn ra các hoạt động sản xuất, chế biến, làm việc hàng ngày của nhân công. Trong doanh nghiệp, môi trường lao động có vị trị vô cùng quan trọng và liên quan mật thiết tới chất lượng sản phẩm sản xuất ra, cần giám sát chặt chẽ cũng như kiểm tra chi tiết mỗi ngày để đảm bảo an toàn lao động công nhân, giúp nhà máy luôn vận hành ổn định.

Theo đó Việc Quan trắc môi trường lao động là bắt buộc đối với tất cả các loại hình kinh doanh, không kể quy mô, khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đều có nguy cơ gây ra những tác động đối với người lao động như: Bụi, tiếng ồn, bức xạ nhiệt, xả thải nhiều hóa chất độc hại, khí độc, vi sinh vật gây hại…

Quan trắc môi trường lao động

2. Bạn cần thực hiện quan trắc môi trường lao động?

 Là đơn vị được chỉ định của cơ quan nhà nước về hoạt động đo, kiểm tra môi trường lao động (Quan trắc môi trường lao động ) 

– Là tổ chức đa ngành hàng đầu Việt Nam với kinh nghiệm hoạt động trên nhiều mảng dịch vụ:

+ Kiểm định an toàn

+ Chứng nhận hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm

+ Tổ chức Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được Chỉ định

– Có hệ thống văn phòng, chi nhánh trải dài trên cả nước, hỗ trợ doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí.

Hinh do kiem moi truong LD
        Hình 2: Đo kiểm môi trường Lao động

3. Thực hiện Quan trắc môi trường lao động như thế nào?

– Những vị trí có liên quan tới yếu tố con người, có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe con người sẽ được đánh giá để đo kiểm

– Liện hệ với Vinacontrol Cert để đăng ký, hướng dẫn về các chỉ tiêu, khu vực đo theo hoạt động của doanh nghiệp.

– Sau khi thống nhất về chi phí và quy trình thực hiện Vinacontrol Cert xuống đơn vị đánh giá.

– Sau buổi đo kiểm, Vinacontrol Cert sẽ thực hiện công tác hoàn thiện báo cáo đánh giá và gửi cho đơn vị.

 

Sức khoẻ là vốn quí nhất của con người, sức khoẻ người lao động là vốn quí nhất của doanh nghiệp, bởi chính người lao động sẽ làm ra sản phẩm, tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Sản xuất phải an toàn, có đảm bảo an toàn thì mới tiến hành sản xuất. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn! Hotline 0909 710 949/ 0984 886 985