1. Khái niệm

    Kiểm định thiết bị nâng là việc đánh giá thiết bị theo quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn được ban hành, nhằm đánh giá tình trạng thực tế của thiết bị để đưa ra các biện pháp bảo trì, sử dụng nâng cao an toàn cho thiết bị.

     Thiết bị nâng là những thiết bị được sử dụng để nâng hạ hoặc di chuyển tải trọng. Thiết bi nâng được phân làm hai nhóm chính là máy trục và máy nâng chuyển liên tục.

Bao gồm cầu trục, cổng trục, bán cổng trục và pa lăng điện.

Các thiết bị nâng hạ

thiet-bi-nang-ha-3

2. Kiểm định thiết bị nâng là gì?

Kiểm định Thiết bị nâng

 Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định. 

– Kiểm định thiết bị nâng là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị nâng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.

Kiểm định thiết bị nâng

Kiểm định thiết bị nâng

3. Quy trình kiểm định thiết bị nâng

3.1. Phạm vi áp dụng

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các thiết bị nâng kiểu cầu (bao gồm: cầu trục, cổng trục, bán cổng trục và pa lăng điện) thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Quy trình này không áp dụng cho các loại thiết bị nâng kiểu cầu đặt lên hệ nổi làm việc.

Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại thiết bị nâng kiểu cầu nhưng không được trái với quy định của quy trình này.

1.2. Đối tượng áp dụng

– Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng thiết bị nâng kiểu cầu nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);

– Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Dowload QTKĐ thiết bị nâng 2014 –> Quy Trình Kiểm Định 01 Thiết Bị Nâng Kiểu cầu (10022014)

4. CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH

  Khi kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:

– Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị;

– Kiểm tra bên ngoài;

– Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải;

– Các chế độ thử tải- Phương pháp thử;

– Xử lý kết quả kiểm định.

5. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

– Thời hạn kiểm định định kỳ là 03 năm. Đối với thiết bị nâng kiểu cầu có thời hạn sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.

– Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở.

– Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

– Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia thì thực hiện theo quy định của Quy chuẩn đó.

Qúy khách hàng có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ trực tiếp phụ trách để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.

Phụ trách: Ngô Lan Anh Hotline: 009 710 949 (Hỗ trợ 24/7)