Kiểm định an toàn nồi hơi

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định.

  Kiểm định nồi hơi là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn nồi hơi, nồi đun nước nóng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.

Qui định kiểm định nồi hơi

Kiểm định nồi hơi

         Theo Thông tư Số: 05 /2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 thay thế Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì các thiết bị thuộc mục Nồi hơi thuộc đối tượng phải được kiểm định an toàn;          

Các thiết bị Nồi hơi, lò hơi là những thiết bị áp lực rất dễ xẩy ra cháy nổ do đó thực hiện việc kiểm định chính là ngăn ngừa và phát hiện kịp thời nhằm ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc xẩy ra. Hàng năm ở Việt Nam xẩy ra rất nhiều vụ nổ lò hơi gây chết người. Kiểm định nồi hơi

Đối tượng kiểm định nồi hơi

Theo Thông tư Số: 05 /2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 các thiết bị thuộc mục 1 và 2 trong bản danh mục kèm TT thì đối tượng kiểm định nồi hơi, lò hơi gồm:

–  Nồi hơi các loại (bao gồm cả bộ quá nhiệt và bộ hâm nước) có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7bar; – Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115oC; – Nồi gia nhiệt dầu.

– Lò hơi, lò nhiệt…

– Các đơn vị phải thực hiện kiểm định nồi hơi trước khi đưa vào sử dụng

– Tiến hành kiểm định bất thường khi nhận thấy các dấu hiệu có nguy cơ mất an toàn

– Định kỳ theo qui định phải tiến hành thủ tục kiểm định trước khi tới hạn của thiết bị

Quy trình kiểm định nồi hơi, lò hơi 

Các bước kiểm định: – Chuẩn bị kiểm định – Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị – Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài , bên trong – Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm – Kiểm tra vận hành – Xử lý kết quả kiểm định Thời hạn kiểm định: Kiểm kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm/lần. Đối với nồi hơi, nồi đung nước nóng đã sử dụng trên 12 năm thỳ hạn kiểm là 01 năm/lần.

Tiêu chuẩn áp dụng kiểm định lò hơi, nồi hơi

– TCVN 6413:1998 (hay ISO 5730:1992) là tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật dành cho nồi hơi cố định với ống lò, ống lửa cấu tạo hàn (không gồm nồi hơi ống nước). – TCVN 7704:2007 là tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật cho nồi hơi với yêu cầu kiểm tra về kỹ thuật đảm bảo an toàn về kết cấu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và sử dụng cũng như sửa chữa. – QCVN 01:2008 – BLĐTBXH – là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đảm bảo an toàn lao động của nồi hơi và bình chịu áp lực. – TCVN 6008:2010 là tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật với hệ thống thiết bị áp lực, mối hàn. Yêu cầu phải đạt tiêu chí kỹ thuật và phương pháp kiểm tra. – TCVN 9358:2012 là tiêu chí về lắp đặt hệ thống nối đất của thiết bị, yêu cầu chung. – TCVN 9385:2010 là tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật thực hiện hướng dẫn nhằm chống sét hiệu quả cho công trình

Liên hệ đăng ký kiểm định nồi hơi

– Khách hàng cung cấp thông tin cụ thể về thiết bị: công suất làm việc hoặc hồ sơ thiết bị; hồ sơ kiểm định cũ cho cán bộ chuyên trách tư vấn thực hiện. –  Hoặc điền thông tin và gửi lại theo mẫu và gửi qua bộ phận phụ trách Cơ sở pháp lý:

Giấy chứng nhận kiểm định

PHÒNG QUAN TRẮC VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN

Hotline: 0903 980 538 & 0984 886 985

Email: moitruongcrsvina@gmail.com

Website: http://chungnhaniso.com.vn