Giám định là thạm gia của một bên thứ 3 nhằm đưa gia đánh giá khách quan về một sản phẩm, hàng hóa, dây chuyền sản xuất…xác định sự phù hợp với các yêu cầu cụ thể hoặc xác định sự phù hợp với các yêu cầu chung trên cơ sở đánh giá của các chuyên gia.

1. Giám định công nghiệp là gì?

Giám định công nghiệp gồm giám định nguyên liệu sản xuất: số lượng, khối lượng, chủng loại.

– Giám sát sản xuất: theo dõi thường xuyên và liên tục tại nơi sản xuất để quản lý khối lượng, tiến độ thực hiện, an toàn lao động; tiêu chuẩn được áp dụng đối với những sản phẩm công nghiệp; chất lượng của vật liệu, kết cấu, linh kiện hay hệ thống đáp ứng các yêu cầu chất lượng, an toàn lao động…

– Giám định trước khi xếp hàng: Giám định số lượng, quy cách, tình trạng hàng hoá, bao bì, giám sát xếp hàng, chằng buộc trên tầu tại cảng xếp.

– Trước khi dỡ hàng/ mở nắp hầm hàng: Giám định tình trạng hàng hóa; cách sắp xếp hàng hoá trên tầu.

– Trong quá trình dỡ hàng tại tầu: Giám sát quá trình dỡ hàng, giám định tình trạng bao bì, sắp xếp hàng hoá trong hầm hàng, tình trạng hàng tổn thất.

– Tại cảng đến: Giám sát quá trình bốc xếp hàng hoá trên tầu xuống phương tiện vận tải và vận chuyển tới kho cảng; Giám định số lượng, tình trạng, sắp xếp và bảo quản hàng hoá tại kho cảng.

– Tại chân công trình: Giám định số lượng và tình trạng hàng hóa; kiểm tra các kiện hàng bị tổn thất xảy ra trong quá trình vận chuyển từ cảng tới công trình; kiểm tra chủng loại, quy cách thực tế của lô hàng đối chiếu với tài liệu của lô hàng; giám định xuất xứ của lô hàng; kiểm tra sự đồng bộ của máy móc thiết bị; giám sát quá trình lắp đặt; thử nghiệm không tải, có tải cho từng máy móc thiết bị; giám sát quá trình khởi động; giám sát chạy thử; giám định tỷ lệ % chất lượng còn lại đối với thiết bị đã qua sử dụng.

– Giám định trong giai đoạn bảo hành.

Tư vấn dự án: Vinacontrol cung cấp các giải pháp toàn diện trong cả quá trình đầu tư xây dựng công trình gồm:

o  Tư vấn và lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu;

o  Tư vấn quản lý dự án;

o  Tư vấn kỹ thuật và pháp lý;

o  Tư vấn lập hồ sơ hoàn thành công trình, quyết toán công trình;

o  Giám sát thường xuyên tại hiện trường.

2. Đối tượng Giám định công nghiệp

– Dây chuyền sản xuất, dây chuyền thiết bị công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;

– Máy; thiết bị, phụ tùng, máy chuyên dụng và công trình

– Phương tiện vận tải, ôtô, xe máy, xe chuyên dụng,

– Thiết bị điện, điện tử, điện lạnh; viễn thông; thiết bị y tế, thiết bị trường học

–  Nguyên liệu sản xuất sắt, thép; gang; các loại sắt, thép thành phẩm; hợp kim.