1.Thông tin DUNS
Tên (tên công ty)
Số DUNS
Địa chỉ (địa chỉ được chỉ định riêng trong số DUNS)
2.Thông tin đại diện
Tên người đại diện
Số điện thoại
Số FAX
Địa chỉ email
3. Thông tin thành lập – Thông tin công ty phải khớp với thông tin DUNS ở trên.
Tên (tên công ty)
Số DUNS
Địa chỉ
Thành phố (quận / phường / xã)
Khu vực( thành phố / tỉnh)
Quốc gia
Mã bưu chính
Loại hình hoạt động của doanh nghiệp
Nhà sản xuất, repacker, vv
4. Thông tin sản phẩm – Vui lòng điền chính xác các thông tin sau đây mà không được sai lỗi chính tả.
Tên chính thức sản phẩm (Tên sản phẩm hoặc tên thương hiệu gắn liền với nhãn sản phẩm thực tế)
5. Thông tin liên lạc chính thức:
Tên công ty / (Người liên hệ)
Địa chỉ
Thành phố (quận / phường / xã)
Khu vực
Quốc gia
Mã bưu chính
Số điện thoại
Số FAX
Địa chỉ email
6. Thông tin liên hệ của nhà nhập khẩu (nếu có, thông tin nhà nhập khẩu đầu tiên tại Hoa Kỳ)
* Nhà nhập khẩu phải là nhà nhập khẩu đã được đăng ký bởi FDA Hoa Kỳ.
Tên
Số DUNS
Số điện thoại
Địa chỉ email

Rate this post

Đăng bởi by & filed under Tin tức.