Công bố hợp quy các loại vỉ nướng, khay nướng

Công bố hợp quy các loại vỉ nướng, khay nướng Với các sản phẩm, hàng hóa nằm trong danh mục sản phẩm, hàng hóa phải quản lý về chất lượng, các Bộ ngành quản lý sẽ đưa ra Quy chuẩn riêng và các tổ chức, cá nhân có sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa đó thì phải thực hiện việc chứng nhận hợp quycông bố hợp quy. Theo Bộ y tế đã ban hành quyết định bắt buộc tất cả những đơn vị có sản phẩm phải công bố hợp quy các loại vỉ nướng, khay nướng phù hợp QCVN 12-3:2011/BYT  mới có thể cho sản phẩm lưu thông trên thị trường. cong-bo-hop-quy-lo-nuong-dien-vi-nuong-dien

icon-dong-hungole-blog (636) Trình tự công bố hợp quy các loại vỉ nướng, khay nướng

Công bố hợp quy các loại vỉ nướng, khay nướng

Việc công bố hợp quy các loại vỉ nướng, khay nướng được thực hiện theo các bước sau:

icon-dong-hungole-blog (274) Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (sau đây viết tắt là đánh giá hợp quy- Chứng nhận hợp quy). a) Việc Chứng nhận hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện. Việc Chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định; b) Kết quả Chứng nhận hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

icon-dong-hungole-blog (274) Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định (sau đây viết tắt là cơ quan chuyên ngành).

icon-dong-hungole-blog (636) Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy các loại vỉ nướng, khay nướng

icon-dong-hungole-blog (274) Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng).

icon-dong-hungole-blog (274) Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng.

icon-dong-hungole-blog (274) Mẫu nhãn sản phẩm ( có ghi thông tin sản phẩm) – Mẫu sản phẩm để phục vụ việc công bố. – Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện VSATTP.

icon-dong-hungole-blog (274) Chứng nhận iso 9001 hoặc tương đương nếu có

icon-dong-hungole-blog (274) Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương nếu có (Bản sao công chứng).

icon-dong-hungole-blog (274) Giấy chứng nhận lưu hành tự do 

icon-dong-hungole-blog (274) Certificate of Free Sale (nếu nhập khẩu)

icon-dong-hungole-blog (274) Mẫu sản phẩm

icon-dong-hungole-blog (274) Tiến hành công bố hợp quy

icon-dong-hungole-blog (636) Thời gian xử lý hồ sơ công bố của đơn vị tiếp nhận

Theo Điều 15, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN  ngày 12/12/2012: Hồ sơ công bố hợp quy gửi tới cơ quan chuyên ngành được xử lý như sau:

icon-dong-hungole-blog (274) Đối với hồ sơ công bố hợp quy không đầy đủ theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, cơ quan chuyên ngành thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan chuyên ngành gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, cơ quan chuyên ngành có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

icon-dong-hungole-blog (274)  Đối với hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, cơ quan chuyên ngành tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp quy:

a) Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, cơ quan chuyên ngành ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (theo Mẫu 3. TBTNHS quy định tại Phụ lục III Thông tư này). Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hơp quy có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp hoặc có giá trị ba (03) năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp quy (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy);

b) Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, cơ quan chuyên ngành thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ. lo-nuong-dien    

5/5 - (1 bình chọn)

Đăng bởi by & filed under Công bố hợp quy.